Samfunnsspørsmål

Liberalismen har ikke gjort oss fri

Den vestlige liberalismen har mislykkes. Og mer enn det: Den slavebinder oss. Det sto nylig å lese i avisa The Guardian (21.juni 2006).


Alle ”sannheter” trengs å gjennomgås med et kritisk blikk, og det med regelmessige mellomrom. Det gjelder også ”sannheten” om det liberale ideal. La oss se på noen sider ved dette idealet, sto det å lese i avisa.

Ta pressefriheten, het det. Det liberale argumentet for den frie presse er at det skal gi leseren nødvendig kunnskap for å delta i demokratiske prosesser. Men hvilke aviser gir sann og nøktern informasjon? De fleste misinformerer, de gjenseiler journalisters mening, eller de bringer platt og banalt stoff som skal øke salget av avisa. I stedet for å ta leseren inn i verden, i den verden der han/hun skal ta ansvar, så tar de leseren ut av den, og inn i en verden av drømmer og slarv.

Individualismen. Det samme gjelder for et annet liberalt ideal; individets selvstendighet. Den individuelle liberalismen har tatt overhånd. Den er degradert til egoisme, og til ”meg-først”. Den klarer ikke å møte de krav som stilles til samlet handling i familie og samfunn.

Meritokratiet. Og ta tanken om meritokratiet. Den viser disrespekt for en leders ansvar. Alle kan albue seg fram, popularisere og manipulere, og forflate de styrende organer. Man må kunne stille høyere krav til folk enn det populismen inviterer til.

Men i dag er liberalismen den eneste isme i verden som ikke bare drømmer om verdenshegemoni, men som arbeider for å oppnå det. I Irak og andre steder ser vi de første skritt mot en liberal jihad, som har som mål å spre til hele menneskeheten, en sekulær og materialistisk religion, der det sentrale dogmet; fri tanke, skal bli lagt til grunn, for å bekjempe folks tro på gudommelige religioner.

Det er derfor ingen overraskelse at islamske fundamentalister reagerer så voldsomt. De har sett hva liberalismen har gjort med kristendom i den vestlige verden, og vil ikke at muslimer skal oppleve det samme.

Liberalisme bør reise det samme kritiske blikk mot seg selv, som det så gjerne retter mot alle andre, sto det å lese i avisa. (Resymè av artikkelen, som var skrevet av Peregrine Worsthorne.)

18580cookie-checkLiberalismen har ikke gjort oss fri