Regler

Hva kan muslimer spise, og ikke spise?

Hva kan muslimer spise; hva er halal (tillatt) mat? Og hva kan muslimer ikke spise; hva er ikke halal (ikke tillatt) mat? Vi går til Koranen for svar.

Tillatt mat å spise (halal mat)

«Hva er tillatt å spise? Alle gode ting er tillatt.» (Koranen 5,4 og 5,5)

«Spis alt som Allahs navn er sagt over.» (6.118)

Ikke tillatt mat å spise (ikke hala mat)

«Det er ikke tillatt å spise selvdøde dyr, blod, kjøtt av svin og det som er viet til annet Allah». (2,173)

«Spis ikke selvdøde dyr, blod, kjøtt av svin og det som er viet til annet enn Allah, og ikke dyr død ved kvelning, slag, fall fra en høyde, spiddet av horn, og noe ville dyr har skadet om dere ikke får avlivet det først.» (5,3)

«Si: ‘I alt som er åpenbart for meg, finner jeg ikke andre forbud til den som spiser, enn ikke å spise selvdøde dyr, spilt blod og kjøtt av svin.’» (6,145)

«Spis ikke det Allahs navn ikke er nevnt over.» (6,121)

Konklusjon: Hva er tillatt (halal) mat, og hva er ikke tillat (ikke halal) mat

Hva Koranen sier:

  • Alle gode ting er tillatt. (5,5)
  • Si Allahs navn over det dere spiser. (6,118)
  • Forbudt for dere å spise er selvdøde dyr, blod, kjøtt av svin og det som er viet annet enn i Allah navn. (5,3)

Notat:

  • Koranen sier ikke noe om at dyr må slaktes på en spesiell måte, før kjøttet blir tillatt (halal) å spise. Slaktemåte er en tradisjon, men står ikke nevnt i Koranen.

Det kan være spørsmål om tolkning av siste del av dette verset: «Spis ikke selvdøde dyr … og noe ville dyr har skadet, om dere ikke får avlivet det først.» (5,3) Å «avlive» kommer fra et arabisk uttrykk (illama zakkaitum) som kan bety å rense, slakte eller tilbørlig avlive.  Enkelte legger i det en tolkning av at dyret skal «renses» på rituelt vis, i samsvar med en viss slaktemåte. Men den tolkning framgår ikke av Koranen.

93949cookie-checkHva kan muslimer spise, og ikke spise?
Tags