Regler

Halal og Haram

Du kjenner vel disse ordene? De er arabiske og ofte brukt. Halal betegner det som er tillatt, og haram det som ikke er tillatt, av ting du kan foreta deg.


Gud gjør ikke ting vanskelige for oss, men veileder og hjelper, gjennom regler som følger disse prinsipper:

Alt skapt er til menneskets fordel. Det er derfor tillatt, dersom det ikke er gitt klare forbud i Koranen eller ved profeten Muhammads eksempel.
Bare Gud, og ikke mennesker, kan si hva som er tillatt og ikke tillatt.

Men mennesker som sier om det som er tillatt, at det ikke er tillatt, gjør større feil enn dem som sier om det som ikke er tillatt, at det er tillatt, ved at de første gjør ting vanskelige for folk.

Guds forbud er fornuftige og til vårt beste, selv når vi ikke selv kan se meningen.
Alt som kan føre til noe ulovlig, er også forbudt.
Gode hensikter gjør ikke det ulovlige tillatt.
Det som er tvilsomt, bør unngås.
Nødvendighet åpner for unntak i forhold til det som ellers er haram.

Vi kan se på noen hovedregler:

Mat og drikke
Vi spiser ikke grisekjøtt (svinekjøtt). Og heller ikke selvdøde dør, eller kjøtt som “viet til noe annet enn Gud”, slik det skjedde i gamle dager. Hva slags kjøtt kan vi ellers spise?
– Dyr som slaktes på islamsk vis, samtidig med at Guds navn blir nevnt, gir halal kjøtt. Men er vi tvil om hvordan kjøtt er slaktet, kan vi si Guds navn over det å spise. Det er også halal.
– Men kjøtt som kristne og jøder kan spise, er også tillatt for muslimer. Vi kan derfor, hevder mange, spise kjøtt som vi får servert av disse, med unntak av grisekjøtt.
– Havets produkter mener de fleste man kan spise.
– Alkohol har negative virkninger som overgår de positive, for både individ og samfunn, og er derfor forbudt.

Klær
Islam tillater, ja, forventer at muslimer kler seg med ettertanke og framtrer pent og anstendig.
– Klær skal være rene. Tettsittende og upassende klær er forbudt, både for kvinner og menn.
– Klær av silke og smykker av gull tillates ikke for menn, for slikt virker overdådig og gir preg av luksus.

Arbeid
Man skal tjene til vårt underhold ved ærlig arbeid. Alt annet er forbudt.
– Den som kan arbeide, må gjøre det.
– Det finnes ikke “simpelt” eller nedverdigende arbeid. Men å motta hjelp og underhold fra andre, når en selv kan arbeide, det er nedverdigende.

Samliv
All form for utroskap og utukt er forbudt. Alt som kan føre til det også.
– Mann og kvinne bør ikke være alene sammen, med mindre de er nærmeste familie. Å kaste usømmelige blikk på noen av det annet kjønn, er heller ikke tillatt.
– Sminke og annen framheving av sitt ytre eller sitt kjønn, verdsettes bare innenfor hjemmets rammer.
– Sex og samliv er for mann og kvinne i ekteskap. Masturbering er tilatt som middel mot seksuell spenning.

Islam oppfordrer til at man gifter seg. Ekteskapelige gleder verd–settes. Kvinner velger selv hvem de vil gifte seg med.
– Prevensjon er tillatt. Abort er forbudt (men mange tillater det i de første 120 dager). Skilsmisse er tillatt etter ønske fra mannen eller kvinnen, men anses i alminnelighet som svært negativt.
– Alle barn skal behandles likt og med samme kjærlighet og omsorg, uten fortrinn for noen.

Både foreldre og barn skal vises respekt.

Dagligliv
Alle mennesker har samme verd. Den beste er den med størst gudsfrykt.
– Dyr og alt annet liv skal behandles med omsorg.
– Vi skal være ærlige og sannferdige. Ågerrente er forbudt. Det er pengespill også.
– Ferie og fritid er goder. Vi skal glede oss, spøke og le. Spill og sport er bra som trening og rekreasjon.
– Sang og musikk gleder hjertet og skaper god stemning, så sant det ikke er forbundet med umoral.
– Filmer og kino kan gi kunnskap eller tjene til avkobling.
– Vi skal ikke le av andre. Mobbing er forbudt. Arroganse tillates ikke. Sladder og baksnakking er onder.
– Eiendom skal beskyttes. Sløseri godtas ikke.

Vi behandler andre, muslimer og ikke-muslimer, med godhet og respekt.


(Kilde: Yusuf al-Qaradawi, på oppfordring fra Al-Azhar universitetet i Kairo.)

168611cookie-checkHalal og Haram