Spørsmål og Svar

Muslimske kvinner og bekledning

Spørsmål:

Jeg er rådgiver, og jobber i en kommune der jeg følger opp flere flotte, sterke jenter fra Somalia som ønsker seg jobb innen helsevesenet. Noen ønsker å ta fagbrev som omsorgsarbeidere, og jobbe med eldre mennesker, en annen ønsker å ta utdanning både som helsesøster og jordmor, og har en drøm om en gang å kunne reise tilbake for å hjelpe kvinner og barn i Somalia.

Nå er de tilbudt praksisplass med oppfølging på sykehjem i programukene i sommer, men de sier at de ikke kan ta det på grunn av kravet om å bruke uniform (vide bukser og kittel, hijab ok). Jeg har forsøkt å argumentere med at det ikke finnes noe i Koranen som nekter kvinner å bruke bukse. Jeg har også spurt om de virkelig vil at dette skal være et hinder for at de skal få realisert sine planer? For dem er dette et reelt og alvorlig hinder, og de ser seg nødt til å endre yrkesplanene.

Jeg opplever at jeg ikke har troverdighet i forhold til å veilede dem på dette. Finnes det hjelp?

Eller: Skal kravet om bruk av bruk av uniform få knuse drømmen om å bli jordmor?


Svar:

Så fint, at man vil utdanne seg til nyttige yrker! Og stadig skaffe seg mere kunnskap!

Islam oppmuntrer til dette. Her er noen utsagn fra profeten Muhammed (fred med ham):

– Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn!
– Engler brer sine vinger over den som søker kunnskap!
– Den som søker kunnskap, får lettet sin vei til Paradis!

Og så bra med en utdanning som kan hjelpe andre ? slik som å bli helsearbeider, jordmor og liknende! Gud/Allah vil like at de gjør det!

Så til dette med klær. Islam sier ingen ting om «bukser», eller «kjoler»! Islam lærer at en skal kle seg sømmelig. I islam er det også en oppfordring om at kvinner ikke skal kle seg som menn, og menn ikke kle seg som kvinner.

Men «bukser» er ikke bare for menn ? «bukser» kan også være for kvinner! Men de bør ikke være trange og ettersittende (verken for kvinner eller menn). Og «kjortler» er ikke bare for kvinner ? menn kan også bruke det! Så fint at kvinnene du snakker om, kan bruke hijab!

Klær du omtaler, bør ikke være noe problem for de «flotte og sterke» jentene! De må ikke redusere seg selv, og begrense seg ved det! Da tar de feil, ut fra hva islam lærer ? om kunnskap, og om å hjelpe andre!

Lykke til for dem, med videre utdanning!

Mvh
Red.

28250cookie-checkMuslimske kvinner og bekledning