Spørsmål og Svar

Spørsmål om sex i islam. – Og litt om løst og fast

Spørsmål:

Hei

Jeg er en muslimsk jente som liker en norsk gutt, og han liker meg tilbake.

Vi tenker ganske mye på framtiden og vil ha en fremtid sammen. Dette er noen spørsmål jeg har lyst til å få svar på:

1.) Om sex i islam ? hva er lov og ikke lov?

2.) Han er ikke jomfru, og hva sier islam om det? Dette er fortid, og han kan jo ikke gå tilbake i tid for å endre det.

3.) Må han konvertere? Vi begge syns det er greit at han ikke konverterer. Kjærlighet skal være det viktigste for oss.

4.) Har foreldrene mine rett til å nekte meg å gifte meg med han?

5.) Hva sier islam om å farge håret? Når jeg spør imamen på moskéen om det, blir jeg bare forvirret.

6.) Er det lov å bleke håret?

7.) Er det lov å høre musikk i islam?

8.) Hva sier islam om konfirmasjon? Kan jeg konformere meg borgerlig? De som er muslimer i klassen min skal gjøre det.

9.) Hva sier islam om å slå og mobbe ens egen datter? Er det lov? Islam lærer at man skal til passe seg det samfunnet man lever i, og i Norge sier loven at det ikke er lov å slå barn.


Svar:

Hei

Takk for mail. Her var det mange (gode) spørsmål. Noen er svart på tidligere på denne nettsiden, så da tar jeg det ganske kort. Andre spørsmål krever mere plass. Det gjelder det første spørsmålet.

1.) Om sex i islam. Jeg holder meg til Koranen. Den sier at sex er noe som hører ekteskapet til. (Og hvorfor? Fordi det på sikt er det beste både for den enkelte person selv, for et endelig ekteskapelig samliv med en annen person og for et godt ekteskap mellom parter i sin alminnelighet).

Koranen bruker det arabiske ordet zina, om seksuell kontakt i denne sammenheng. Den sier: «Kom ikke nære zina, for det er en skamløs og dårlig vei.» (17, 32).

Hva betyr zina? I den svenske oversettelsen av Koranen, av Mohammed Knut Bernstrøm, lyder pålegget slik: «Hold dere borte fra (alle fristelser til) utuktige handlinger.»

Og hva er «utuktige handlinger»? I kommentaren står det: «Ordet zina betegner kjønnslig omgang mellom personer som ikke er gift med hverandre.»

Altså: Vi skal «holde oss borte fra alle fristelser til kjønnslig omgang» med en person vi ikke er gift med, både før og etter inngått ekteskap. Og selvsagt er «kjønnslige omgang» – utenfor ekteskap – selv forbudt.

Betyr det at både kyssing, «klining» og den slags greier før ekteskapet er forbudt? Ja, det synes å være slik.

Hva da med å ha «kjæreste»? Det spørs hva en mener med det. At en har en ekstra god venn, er greit. Men knyttes det noe seksuelt til det, er det ikke bra. Koranen sier, for igjen å bruke oversettelsen til Bernstrøm: «Dere kan vende dere til hver kvinne som dere vil leve sammen med i et regelrett ekteskap, og ikke i et løst forhold.» (4,24) «Løse forhold» (med en kjæreste?) er altså forbudt.

2.) Man bør være «jomfru» i islam, til man gifter seg. Det er et klart påbud, likt for både gutter og jenter. (Men angrer en seg oppriktig, kan vel også dette tilgis.)

3.) Må han konvertere? Ikke nødvendigvis, mener jeg. Det spørs om hva han tror. Se egen artikkel om dette på denne nettsiden.

4.) Foreldre kan ikke bestemme hvem en skal gifte seg med! Det valget må en gjøre selv. Men det kan være klokt og fornuftig å høre hva foreldre mener. Og spesielt, som det kanskje gjelder for deg ? når en enda er ganske ung.

5.) Jeg ser ingen forbud mot å farge håret, eller å bleke det. (Men hvorfor å ville gjøre dette? Jeg er sikker på at du er bra som du er! Og kanskje er det et poeng: å godta den en egentlig er, med den fargen som en har fått! Gud skapte deg sikkert fin.)

6.) Bleking av hår? Se over.

7.) Musikk. Musikk som uttrykk for umoral og vold, er ikke tillatt i islam. Men god og hyggelig musikk ? som kan skape glede, og virke positivt og oppbyggende, kan være avgjort bra.

8.) Jeg kjenner ikke innholdet i borgerlig konfirmasjon. Og, hva er det egentlig en «konfirmerer» («bekrefter»)? Er det bare hyggelig og godt, er det neppe noe galt ved det. Men blir noe i motstrid til Gud, kan ikke muslimer delta.

9.) Du har rett! Det er forbudt å slå barn! Det er forbudt etter norsk lov, og den som gjør det kan bli straffet! Man skal heller ikke mobbe barn! Både å mobbe og slå er simpel handling! Ingen må gjøre det.

Det er også forbudt i islam! For det er skadelig for barn, både å bli mobbet og slått! Det skal ikke forekomme. Koranen sier at i profeten Muhammed (velsignet være han) har vi «det beste eksempel»! Og profeten slo aldri barn! Han mobbet dem heller ikke ? det ville ha vært fjernt fra ham!

Profeten elsket barn! Han lot noen krype på ryggen sin selv når han ba. Barn er fra Gud en gave! Man slår ikke gaver en får.

28190cookie-checkSpørsmål om sex i islam. – Og litt om løst og fast