Spørsmål og Svar

Nestekjærlighet, toleranse og vennlighet i islam

Spørsmål:

Hei,

Jeg håper du har tid til å svare meg på noen spørsmål vedr. innhold i Koranen.
Det var veldig vanskelig å finne noe på nettet når jeg søkte etter:

– Kind Words of Allah
– Allah love

Jeg prøver å finne vers fra Koranen som omhandler Allahs holdning til nestekjærlighet, toleranse og vennlighet.

Kan du hjelpe meg med dette?


Svar:

Hei, Tonje

Takk for din mail.

Du spør om «nestekjærlighet, toleranse og vennlighet» i Koranen; hvor står det om dette? Mitt svar: Koranen er fylt av det!

Et barmhjertig samfunn for det gode
For å begynne med dette: Hvert kapittel i Koranen åpner med å vise til Gud (Allah) som: «barmhjertig og nådig». Slik er skaperkraften selv! Og Koranen forteller oss at mennesket er ment å være Guds «stedfortreder» (kalif) på jorden. Da må vi bibeholde dette: å være «barmhjertige og nådige»! Det er et krav til oss mennesker!

Koranen viser til det mange steder. Vi leser om profeten Abraham ? et eksempel for alle mennesker! ? at han var «bløthjertet og vennlig». (Koranen 9,114 og 11,75.) Koranen selv sier vi skal være «tolerante», og «gjøre det det som er godt». (7,199) Jesus, som i følge Koranen er «et tegn» til alle mennesker, er eksempel på «medlidenhet og barmhjertighet». (57,27) Og profeten Mohammed, den siste profet, og «det beste «eksempel», (Koranen), «elsket sine fiender».(3,119)

Vi leser at Gud er med «dem som gjør det gode». (29,68). At vi skal være blant dem som «gjør godt», og «forbyr det gale». (31,17). Vi skal «fremme toleranse» og «styrke rettferd». (7,199) Vi skal «tro», og «gjøre det som er godt». (35,7)

Mer, om vennlighet: «Et godt ord er som et godt tre, med røtter fast plantet i jorden, og med grener som strekker seg høyt i luften.» (14,24)

Når det gjelder dem man måtte være uenige med, skal man «diskutere med dem på beste måte». (16,125) Vi skal være «ydmyke». (22,34 og 22,37.)

Vi skal «gjengjelde ondt med godt»! (23,96 ? 28,54 ? 13,22 ? 41,34) Ja, kort sagt: Være et samfunn «som inviterer til det gode». (3,106)

Rettferd
Samtidig skal urett bekjempes! Vi skal stå opp mot det som er galt. De som fremmer forfall og undertrykking, må stanses! Koranen er klar på det.

Og, hvis Gud ikke brukte noen «til å stanse andre», så ville «Guds hus; moskeer, kirker, klostre og synagoger, så visst blitt ødelagt». (22,40)

Men Gud har forbudt «aggresjon»! (7.33) Og ingen må gå ut over «Guds grenser». (5,87)

Guds grenser
Det finnes dem som gjør det! I uvitenhet, brutalitet og grovhet har de satt seg opp mot Guds ord! For: «Satan fikk deres skitne handlinger til å synes gode for dem» (29,38) Og: «Det onde i deres handlinger synes tiltrekkende for dem.» (35,7)

Vi er vitne til dette nå! Da tenker vi blant annet på ISIS; et utskudd og en fordreining av det som er virkelig islam.

N.B. Referansene til Koranen er slik de er i engelske oversettelser. (Den norske oversettelsen, til Einar Berg, bruker andre referanser.)

27484cookie-checkNestekjærlighet, toleranse og vennlighet i islam