Kort Nytt

Norsk historie: Katolsk motstand mot reformasjonen i Norge

Kilde: Henning Laugerud i St. Olav, nr. 2-2011


– Det var kvinner og menn som var villige til ? i siste instans ? å ofre alt for sin tro (da katolisismen måtte vike for protestantismen som offisiell tro i Norge)?

Det er for å erindre og ære dem som sto opp for sin tro ? vår tro ? i en tid hvor det kostet å være katolikk i Norge?

Kjetterbål i Norge ble tent. To Vestfold-bønder havnet på bålet fordi de hadde oppfordret folket til å holde fast ved den katolske tro, faste på fredagene og holde lørdagen hellig for å ære Jomfru Maria.

Katolisismen ble sidestilt med trolldom i straffegrad?

Reformasjonen ble innført i Norge i 1536/37 ved noe som strengt tatt var et statskupp, og som pålegg fra den danske kongen? Den norske kirkeinstitusjonen gjorde en heroisk motstand under erkebiskop Olav Engelbrektson? Han forberedte seg på krig og anla blant annet en ny festning i Trondhjemsfjorden, Steinviksholm, som skulle være hans militære hovedkvarter?

Det var bare biskopen i Oslo, den danske Hans Rav, som opptrådte opportunistisk og gikk over til den nye lutherske lære?

Det ser ut til at den sterkeste folkelige opposisjonen til å begynne med var konsentrert omkring Maria-fromhet? Årsaken til at nettopp Jomfru Maria stod i sentrum for en katolsk opposisjon, hadde blant annet sin bakgrunn i Den hellige jomfrus store folkelige appell og popularitet? Den hellige jomfru var og er i katolsk tradisjon menneskenes store trøster og fremste forbeder ved Guds himmelske trone.

(Finnes det likhetspunkter i denne konflikten mellom katolikker og lutheranere, til konflikter mellom shia og sunni? Katolikker og lutheranere har, stort sett, sluttet å krige mot hverandre. Bør ikke shia og sunni det? Kommentert av denne nettsidens red.)

23380cookie-checkNorsk historie: Katolsk motstand mot reformasjonen i Norge