Spørsmål og Svar

Om bønn. Dua og soura

Spørsmål:

Assalamo alaykom!
Finnes det noen dua eller surah som man kan lese når man ber til Gud om noe spesielt, hvis man har et dypt ønske eller er i en vanskelig situasjon?

Takk!


Svar:

Assalamo alaykom warahmatullah!

Først om ord. Dua betyr påkallelse eller bønn, og er en individuell henvendelse til Gud. Den kan være spontan og umiddelbar, hentet ut av eget hjerte der og da, eller den kan være en ferdig tekst, som passer til den individuelle situasjonen. Dua er noe annet enn salaat, som betegner den rituelle, pålagte bønnen, som skal fremsies fem ganger om dagen, og som har sin bestemte form. Surah er et kapittel i Koranen, som igjen består av flere ayat, vers.

Om du ber til Gud om noe spesielt, kan du bruke de ord som du vil! Meddel det som er i ditt hjerte, og Gud vil sikkert forstå. Du kan også lese noe fra Koranen, som passer til det du ber om. Eller du kan lese en annen, ferdiglaget bønn.

En som er i en vanskelig situasjon, kan for eksempel åpne med å henvende seg til Gud, ved Hans navn Al Latif, Den edle, nådige. Hun kan si: – Jeg søker tilflukt hos Gud fra Satan! Og så lese f.eks. Surah Al Ikhlas. Deretter kan hun lese et ayat, for eksempel dette: "Gud er god mot Sine tjenere. Han gir livsens underhold til den Han vil. Han er Den sterke, mektige." (42,1) Hun fremsier sin personlige bønn. Og leser kanskje en bønn fra Profeten. Hun kan avslutte med å si: – Al hamdu li Lah. "All ære til Gud."

Lykke til!

20420cookie-checkOm bønn. Dua og soura