Spørsmål og Svar

Om masturbering ? igjen

Spørsmål:

Du har tidligere skrevet at masturbering medisinsk sett ikke er skadelig, og i følge islam ikke nødvendigvis forbudt.

Jeg er ikke så sikker på at det er riktig. Kan kortvarig ekteskap (Nikah-ul-Muta) ? det vil si et samvær mellom mann og kvinne for en avgrenset tid ? være et alternativ for seksuelle spenninger og behov, for eksempel blant ungdom?


Svar:

Takk for spørsmål

Masturbering er ikke medisinsk skadelig. Det finnes noen tøvete påstander om hva masturbering angivelig skal føre til, som skadelige konsekvenser, men det er ting som helt er trukket ut av luften, uten noe virkelig grunnlag.

Til synet på masturbering i islam. Det synet varierer, ut fra hvem du snakker med og spør. Noen er negativ til det (uten noen god begrunnelse), mens andre godtar det. De fleste tror jeg, vil si det er halal (lovlig) for å slippe seksuell spenning og frustrasjon.

Det Europeiske Råd for Fatwa og Forskning har uttalt dette: ?De lærde er uenige når det gjelder å vurdere masturbering. Noen sier det er helt forbudt (haram), andre mener det er uønsket (makruh), men uten at det ligger synd i det, og andre sier det er halal når man ellers frykter man kan gjøre ulovlige ting uten. Noen sier masturbering er obligatorisk om man ellers føler man kan ende opp med å begå zina.?

Rådet viser også til ?store islamske lærde som har erklært at masturbering er lovlig, nemlig Ibn Abbas, Al-Hassan Al-Basri, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hazm og andre?.

Vedrørende ?kortvarig ekteskap?. Dette var, under spesielle omstendigheter, tillatt under profeten Muhammed. Og kan fortsatt være det. Men man bør tenke seg om, og vurdere om ikke negative forhold ved det, veier tyngre enn de positive. Ofte vil de gjøre det.

Shia-muslimer kan godta det, men igjen bør man tenke seg om. Sunni-muslimer er gjerne mot. Men det vakte oppsikt da Jemens religiøse overhode, Imam Abdul Majid al-Zandani (en sunni) for en tid tilbake utstedte en kontroversiell fatwa som tillater unge muslimer å ha kjærester, om de bare underskriver en ?vielsesattest? rundt det. Da får paret rett til et seksuelt forhold, mente han. Det erstatter kjæreste-begrepet med det såkalte zawaj vennskapet (ekteskapelig vennskap), uten å krenke islams forskrifter, erklærte han. Andre har vært sterkt uenige.

Så mitt svar til deg blir ikke entydig. Det fins delte meninger. Men når det gjelder masturbering, er det ikke grunnlag for å si det er skadelig, og neppe heller islamsk forbudt. Vi vet at ?alle? gjør det. La deg ikke tynges av dårlig samvittighet.

Hilsen
red

22750cookie-checkOm masturbering ? igjen