Islamsk tro

Ord ved en vielse

Bismillah ir-rahman ir-rahim!

Kjære Fatima og Erik!*

Det gleder våre sinn at dere er kommet hit til moskèen for å inngå ekteskap! Vi tror Gud også gleder seg.

Dere uttrykker et påbud, lagt i våre hjerter, om å søke en partner i kjærlighet. Det påbudet er fra Gud. Han har lagt det som dragning i oss.

Koranen sier: “Han (Gud) ga dere partnere av eget slag, for at dere skal finne ro hos dem. Han skapte kjærlighet og ømhet mellom dere. I dette er tegn for dem som ser. (30,21)

Guds kjærlighet og ømhet bringer dere til moskèen, dere vil inngå ekteskap. Dere lever ut hva Gud har skapt! Derfor gleder Han seg.

Engler i dette rommet gleder seg! Dere skaper fest i moskèen.

Dere har selvstendig gjort deres valg! Det er hva Islam lærer. Som modne og voksne mennesker bestemmer dere selv over eget liv, og ingen har autoritet over dere.

Slik er menneskesynet i Islam.

Dere har valgt å leve med hverandre, og vil gi løfte om det fremfor Gud. Måtte Han velsigne deres vei!

Dere inngår, kjære venner, ekteskapet slik:

Du Fatima, vår søster, sier til Erik, vår bror: “Zawajtuka. Jeg har ektet meg til deg!”

Og du, Erik, vår bror, svarer Fatima, vår søster: “Qabiltu. Jeg har tatt imot det.”

Ved dette er dere gift, Fatima og Erik, og er nå ektefolk for Gud! Vi som er her er vitner på det.

Måtte Gud velsigne dere! Gi Hans kjærlighet og ømhet i deres hjerter må vokse og bli sterk for hverandre! La Han, i livet, lede dere på rett vei!

Og husk i den sammenheng Hans løfte, om at menn og kvinner som underkaster seg Hans vilje, som tror, viser fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som lever rent og stadig kommer Gud i hu, de skal få en mektig lønn. (Koranen 33, 35)

Vi ønsker dere hjertelig til lykke!

Til avslutning leser vi fra Koranen:

“I Guds, Den barmhjertige og nådiges navn. Lovet være Gud, all verdens Herre! Han er Barmhjertig og Nådig. Herre over Dommens Dag! Deg tilber vi, og Deg søker vi hjelp hos. Led oss på Den rette vei!Veien til dem du velsigner, som ikke får av din vrede eller går galt avsted.” (1,1-7)

Måtte dere bli blant dem, Fatima og Erik!

All lykke til dere i livet – her og i det neste livet!

Lykke til som ektefeller!

Amen.

* Navnene er anonymisert.

16550cookie-checkOrd ved en vielse