Spørsmål og Svar

Pleie av gamle og syke

Spørsmål:

Hei, og takk for den utmerkete jobb dere gjør, jazakoumo allaho khair.
Mitt spørsmål er følgende: Er det haram (forbudt) for en muslimsk kvinne å jobbe i et gamlehjem, der hun må skifte klær og bleier på gamle mennesker, som ikke kan ta være på seg selv?

Takk, wa assalamo alaikoum.


Svar:

Takk for spørsmålet.

Vi skal ta vare på, og vise omsorg for, gamle og syke! Det er en religiøs plikt. Profeten har sagt: ”På Dommens dag skal jeg spørre: ’Hvem har for min skyld, vist omsorg for andre? Dem skal jeg verne, Den dagen!’”

Vis omsorg for gamle, syke – og skift bleier på dem! Gud skal belønne deg for det.

Du kommer nærmere Gud, ved å pleie og vise omsorg for, gamle og syke! Tenk over dette hadith; utsagn fra profeten Muhammed (fred med ham): ”Gud vil si på Dommens Dag: ’Barn av Adam! Jeg var syk og du besøkte Meg ikke.’ Mennesket vil spørre: ’Herre! Var Du syk? Kunne jeg besøke Deg, Du Mester over alle verdener?’ Gud vil svare: ’Et menneske som Jeg hadde skapt var sykt, og du besøkte ham ikke. Men du visste at gikk du til ham, så fant du også Meg.’ Gud vil si: ’Barn av Adam! Jeg var sulten, og du ga meg ikke å spise.’ Mennesket vil spørre: ’Du, Herre over alle verdener! Kunne jeg gi Deg å spise?’ Gud vil svare: ’En av Mine tjenere var sulten, og du mettet ham ikke. Men du visste at ga du til ham, så ga du også til Meg.’ Gud vil si: ’Barn av Adam! Jeg var tørst, og du ga Meg ikke å drikke.’ Mennesket vil spørre: ’Du, skapelsens Herre! Hvordan kunne jeg gi Deg vann?’ Gud vil svare: ’Noen som Jeg hadde skapt var tørst, og du lot ham ikke få drikke. Men kom du til ham i barmhjertighet, så kom du også til Meg.’”

– Så gå til gamle og syke, med barmhjertighet!

Men hva med det ”seksuelle” aspektet, om at for eksempel en kvinne må vaske en (gammel) mann, nedentil? Dette er underordnet! De seksuelle regler mellom mann og kvinne i Islam, er for å ivareta bluferdighet, og fremme sømmelighet. Og det er grunnleggende viktig! Men de er ikke absolutte regler, de er avhenger av situasjonen. Å pleie og vise omsorg for gamle og syke, er et absolutt krav.

19780cookie-checkPleie av gamle og syke