Spørsmål og Svar

Profeten Muhammad. Hvorfor er han så viktig?

Spørsmål:

Hvorfor er profeten Muhammed så viktig…?


Svar:

Koranen sier at profeten Muhammad er et eksempel for alle mennesker (33,21). Da blir det han har sagt, og gjort, viktig!

Profeten er et eksempel for oss, i sin tenkning, sine holdninger og sin moral. Men neppe i de minste detaljer, som for eksempel hvordan han pusset sine tenner …

Noen legger mer vekt på det siste enn det første, og de har nok misforstått.

20410cookie-checkProfeten Muhammad. Hvorfor er han så viktig?