Spørsmål og Svar

Profeten Muhammed (fvmh) hadde ni koner. Hvorfor?

Spørsmål:

As-salamo alaikom.
Jeg har et spørsmål som jeg synes er vanskelig. Men siden det er så mye snakk om konene til profeten Muhammed (fvmh) nå til dags, og så mye kritikk mot Islam, vil jeg gjerne få vite mer om dette.

Vi vet at Muhammad (fvmh) i alt hadde ni koner. Men han giftet seg med dem i forskjellig hensikt. Så lenge Kadidja levde var han bare gift med henne. Spørsmålet mitt er da: Hva slags forhold hadde profeten Muhammad (fvmh) til de andre konene sine?

Wassalam.


Svar:

As-salamo alaikom!

Takk for spørsmål.

Det er riktig at profeten Muhammad (fvmh) i alt hadde ni koner. Han giftet seg med dem i forskjellig hensikt, for gjennom ekteskapene å tjene Islam. Om konene, og noe av situasjonen:

Profetens første kone var Kadidja. Han giftet seg med henne da han var 25 år. Kadidja var 40 år, og enke. Før ekteskapet hadde Muhammad levd et rent og anstendig seksuelt liv. Samlivet med Kadidja ble velsignet og godt.

De levde sammen i 23 år. Profeten hadde ingen annen kone i denne tiden. Kadidja var hans beste venn, støtte og fortrolige. Hun fødte også alle hans barn. Da Kadidja døde, ble Muhammad både som en mor og en far for dem, og tok hånd om dem på alle vis.

Først 4-5 år etter Kadidjas død tok Muhammad en annen kone.

Han giftet seg med Aisha, datter til Abu Bakr, som var hans nære følgesvenn. Det bygget samhold og styrket nære relasjoner dem imellom at slik et ekteskap ble inngått. Aisha ble selv en sterk personlighet i Islams historie.

Um Salamah kom fra en mektig klan, Maksum. Hun var enke, og hadde fire barn. Flere tilbød seg å gifte seg med henne, som hjelp og støtte i hennes underhold. Men Um Salamah avviste dem, for hun syntes ingen var så bra som den avdøde mannen. Først da Muhammad bød henne ekteskap, svarte hun ja. Muhammad var nesten 60 år.

Um Habiba var datter til Abu Safian, den mest innbitte av Muhammads fiender. Hun var nylig skilt, og levde i landsflyktighet i Abbysinia, uten noen til å underholde seg. Muhammad tok henne til seg i ekteskap.

Ved dette ble Abu Safians mektige familie knyttet til Profeten, og de fientlige holdningene deres ble svekket.

Zaineb var en gudsfryktig kvinne. Profeten ønsket at hun skulle gifte seg med Said, en tidligere slave som Profeten hadde frigjort, og som var tatt opp i Profetens hushold. De to inngikk ekteskap.

Det lå liten ære i å være en frigitt slave, som derfor vanskelig kunne gifte seg med "fri-født" kvinne. Ekteskapet brøt den fordommen.

Men ekteskapet ble ikke lykkelig. De to var for ulik hverandre, og det endte med skilsmisse. Profeten giftet seg så med Zaineb.

Juvairia var datter til Harit, leder for en mektig klan. Klanen var i krig med Profeten, og Juvaria ble krigsfange, sammen med andre klan-medlemmer. Hun var såret i sin verdighet og stolthet.

Profeten tilbød å sette henne fri. Og han foreslo ekteskap for henne. Hun takket ja med glede!

Klanen som tidligere var hatefull mot Profeten, ble velvillig til ham. Vennskap og forståelse ble bygget.

Safia var datter til Huyai, leder for en jødisk stamme. Jødene hadde sviktet Profeten og forrådt ham til fientlige angripere. Safia var selv blitt krigsfange. Muhammad tilbød å sette henne fri. Hun kunne gå tilbake til sin jødiske klan, eller velge å bli muslim og Profetens kone. Hun sa: "Jeg valgte Gud og Hans budbringer."

Ved ekteskapet med Safia ble grunnlag lagt for gjensidig respekt og toleranse mellom trosgrupper.

Sawda var enke etter Sakran, en tidlig muslim. De var begge tvunget i landsflyktighet til Abassinia. Etter mannens død levde Sawda i fattigdom, til Profeten giftet seg med henne og ga henne et bedre liv.

Hafsa var datter i Omar, en annen av Profetens følgesvenner. Omar ble den tredje Kaliff, etter Profetens død. Profeten giftet seg med Hafsa, og knyttet nære bånd til Omar. Hafsa var også enke.

Slik var ekteskapene til Profeten! De ga verdighet til trengende, knyttet vennskapsbånd, bygde allianser med stammer, og understrekte slektskap mellom religioner.

Alle Profetens koner, med unntak av Asha, var enker. De hadde vært gift før. Det var ikke "seksuelle ønsker" som var motiv bak ekteskapene, men kjærlighet, omsorg og praktiske forhold. Og med unntak av ekteskapet med Kadidsja var han en eldre mann da han giftet seg.

Blant konene var noen yngre, eldre og gamle. Det ga respekt til alle aldre. De var fra forskjellige stammer og klaner, der ingen var bedre enn andre. Ekteskapene bygde allianser og vennskap. De brakte vidt ut det islamske budskapet. De skjedde i en hensikt, slik forholdet ofte var på den tiden.

Profetene behandlet konene likt. Han var vennlig og rettferdig mot dem, og forholdt seg med respekt til dem. De ble hans nære venner og ledsagere.

Det var vanlig på den tiden at menn hadde mange koner. Men da en åpenbaring kom med klare grenser, ble det også forbudt for Muhammad å gifte seg igjen.

20510cookie-checkProfeten Muhammed (fvmh) hadde ni koner. Hvorfor?