Midtøsten

Sheikh Fadlallah er død

Sheikh Fadlallah var blant de fremste lederne i Libanon. Han var høyt respektert både blant sunni- og shiamuslimer (selv var han shiamuslim) ? i mange deler av verden. Også ikke-muslimer, diplomater og andre, ærer ham i disse dager, for hans rettsinn, åpenhet og toleranse.


Sheikh Fadlallah likte samtaler og dialog. Han lyttet til andres mening, samtidig som han reflekterte selv. Han sto for et islam som var tilpasset tiden.

Han holdt fast ved islamske prinsipper. Og mange kan lære av ham – i å se islam som et totalt system. Et grunnsyn hos ham var dette, slik han ofte uttrykte det: – Alt for lenge har islam vært sett på som en religion, i snevrere forstand. Som et regelverk for bønn og andre ritualer. Det fikk muslimer til å isolere seg fra dagliglivets problemer. De utviklet sneversynte holdninger. Vestlige stormakter fikk innflytelse over vår tenkning, våre følelser og våre handlinger. Men islam er et system for alle sider ved livet. Muslimer må arbeide for endringer og revolusjon innenfor islamske rammer.

Islamsk revolusjon
Han sa, om den islamske revolusjonen: – Den er et viktig middel for å utvikle islamsk bevissthet. Slik bevissthet bringer hver dag fram erfaringer, som viser at islam kan overvinne vestlige stormakters planer, og bygge sentre for frihet og vekst.

Han omtalte Vesten slik: – Vi er ikke mot Vestens sivilisasjon, kultur eller teknologi. Vi kan være uenig med Vesten på samme måte som Vesten kan være uenig med seg selv, med forskjellige intellektuelle og kulturelle retninger. Vi tror ikke at kultur og sivilisasjon er begrenset til kun én gruppe, de tilhører hele menneskeheten, både på godt og vondt. Men vi motsetter oss en vestlig politikk som er hovmodig, enerådende og kolonialistisk.

Det er dette som er problemet mellom Vesten og oss, sa han. ? Vi ønsker frihet for oss selv, og andre. Vi vil at folk i Vesten skal forstå dette, og ikke trampe på vår verdighet og frihet. Da vil de to retninger vi representerer kunne møtes, fra en posisjon av menneskelighet, frihet og respekt.

Mot Israel
Selvsagt var han mot Israel. Han sa: – Israels eksistens i Palestina er illegal. Israel er en imperialistisk base som må fjernes fra kartet. Fadlallah var mot den nasjonalistiske veien. ? Den er en blindvei, sa han. ? Palestinske ledere ønsker å løse det palestinske spørsmålet ved forhandlinger. De gjør geværet til et redskap for politisk løsning, og vil ikke slåss for frigjøring. Det er vi imot.

Da amerikanske og franske styrker i 1983 rykket inn i Libanon, for å forsvare Israel i sør, ble de møtt med besluttsom motstand. Høydepunktet i motstanden ble nådd 23. oktober. Da kjørte en libanesisk aktivist en lastebil full av sprengstoff inn i den amerikanske basen i Beirut. De militære installasjonene i basen var tidligere hovedkvarter for Israel. Nå ble de sprengt i luften. Rundt 241 amerikanske soldater ble drept, og flere hundre såret. En tilsvarende aksjon mot franske styrker tok livet av 58 franske soldater.

Det er fortsatt ikke klart hvem som sto bak de aksjonene. Med sannsynlighet var det Hezbollah. Når islamske ledere ble spurt, om de var delaktig i dem, kunne de for eksempel svare: – Det er en ære vi ikke gjør krav på, og en påstand vi ikke vil avvise. Aksjonene ble nederlag for USA.

De amerikanske styrkene måtte trekke seg ut, med ?halen mellom bena?, kan man si. De amerikanske krigsskipene som evakuerte soldatene, bombet shia-muslimske boligområder som ?straff? for aksjonene.

Forsøkt drept
Fadlallah ? hadde han et ansvar? Det sies han moralsk skal ha støttet den aktivisten, som kjørte bilen inn i den amerikanske leiren. Selv skal han ha avvist dette. Men USA satte ham på sin ?hit?-liste. Og en gruppe trent av CIA ? ?med rett til å drepe? – forsøkte å ta livet av ham. De plasserte en bombe ved hans hjem. Mer enn 80 mennesker ble drept, og 200 ble såret ved aksjonen. Men Fadlallah slapp uskadd fra det.

?Made in USA? sto skrevet på store bannere, som var hengt opp på ruinene etter bomben. De blafret i vinden over hodet mitt, da jeg noen dager senere besøkte Fadlallah. Han satt uberørt på kontoret sitt.

Nå er Sheikh Fadlallah død. Han æres av sunni- og shiamuslimer ? ja, av ikke-muslimer også. Den britiske ambassadør i Libanon, Frances Guy, skrev at ?verden trenger flere menn som han?. Og mangeårig redaktør i CNN, Octavia Nasr, kalte Fadlallah en ?kjempe?. Hun omtalte sin respekt for ham.

Men Frances Guy måtte slette sin tekst, og Octavia Nasr ble sparket, etter protester fra Israel. Israelske lobbyister står stadig sterkt. Det vil være en trussel mot dem, at Fadlallahs ånd skal leve videre.

22510cookie-checkSheikh Fadlallah er død