Samfunnsspørsmål

Skaut for menneskeverd

Man merker seg en vakker kvinne. Hva gjør en kvinne vakker? Stolthet gjør henne vakker, verdighet det samme, og ydmykhet, for Gud, gjør kvinnen vakker!

En muslimsk kvinne med skaut kan utstråle dette: stolthet, verdighet og ydmykhet, for Gud! En slik kvinne er vakker.

Hun bærer, kan vi si, på en rikdom! Var det ikke Dostojevski som en gang skrev, at han ville gitt all verdens gull for fromheten i hjertet til den kvinnen han så bøye seg i bønn for sin Gud?

Hva gjør mannen vakker? Menn som er verdige og stolte, og ydmyke for Gud, kan være vakre! Menn som på rad, under moskeens kuppel, oppriktig bøyer hodet og – i overgivelse for Gud – legger pannen mot grunnen, utstråler noe som er vakkert!

Ja, de som følger Guds bud, menn og kvinner, uttrykker det vakre: "menn som senker blikket, og opptrer sømmelig (Koranen 24,30), og "kvinner som senker blikket, og opptrer sømmelig (24,31)! Klesdrakten kan være hjelp i det.

Koranen sier, om klesdrakten, at kvinner "ikke (skal) vise mer av det som kan være tiltrekkende, enn hva som (i anstendighet) kan være synlig, og la hodetørklet være trukket over brystet». (24,31)

Slik er Koranens påbud for hodetørklet, skautet!

For det ligger i ordene – Koranens ord!- at hodetørklet skal være der! Trukket over brystet. Profeten Muhammad (fred med ham) skal ha sagt det samme, og pålagt kvinner å bære skaut (eller: bare å vise ansikt og hender, se Koranens Budskap, Stockholm 1998 s. 618).

Koranen sier, om klesdrakten, at kvinner: «skal svøpe om seg sitt ytterplagg, så de blir gjenkjent (som anstendige kvinner), og ikke blir sjenert». (33,59)

Anstendighet er stikkordet. Verdighet er målet. Vider henspeiler det det på kvinnens identitet.

En norsk, ikke-muslimsk kvinne reiste en gang i Syria. Hun satt i en buss langt ute på landsbygden, og hadde tatt på islamsk klesdrakt (blant annet hodetørklet), for ikke å bli "sjenert". En mann satte seg likevel inntil henne, og forsøkte å innlede en samtale.

Bussjåføren stanset bussen, og passasjerene kastet mannen av. Han hadde forulempet en kvinne, som ved sin kledning ønsket å bli "gjenkjent", som en anstendig kvinne. Hun ønsket ingen upassende tilnærmelser. Den meldingen ble verdsatt og respektert.

Om en muslimsk kvinne i Norge skulle ønske å sende tilsvarende signaler, med utgangspunkt i sin livstro, og på bakgrunn av Guds bud – får hun lov til det? Tar flertallet fra henne den retten, til å markere hva hun tror er sider ved et anstendig samfunn, uttrykt både i holdninger og klesdrakt?

Vi er "Guds stedfortredere på jorden", sier Koranen. Det gjelder både menn og kvinner. Ja, kvinner er Guds stedfortredere på jorden! De er pålagt å søke det perfekte. Leve ut sitt menneskeverd! Og la klesdrakten spille med.

18700cookie-checkSkaut for menneskeverd