Spørsmål og Svar

Spørsmål: Mat

Spørsmål:

Hei. Hva kan en muslim spise?


Svar:

Takk for spørsmål.

Muslimer kan være uenige om dette. Gud vet hvem som har rett. Vi begynner med Koranen.

Koranen
Koranen: Spis av alt det Gud har gitt dere, det tillatte og det gode. (5,88) Slik er den allmenne regel.

Dette tar vi også med oss: Mat av dem som ble gitt skriften før, er også tillatt for dere. (5,5) Med «dem som ble gitt skriften før» menes vanligvis kristne og jøder. Noen sier også zoroastriere, og kanskje tilhengere av andre skrifter. Videre gjelder det for sabeere, men det er uklart hvem det kan være: kanskje dem uten en klar religion, men med tro på at det finnes én Gud?

Ikke spør om tro
Et poeng i denne sammenheng er dette: Muslimer har ikke rett til å spørre folk rundt seg, om de er kristne, jøder eller annet. Tror vi at de er, for eksempel kristne eller jøder, så kan vi spise maten deres.

Mat som er forbudt
Men noe er ikke tillatt: Forbudt for dere å spise er kjøtt av selvdøde dyr, blod, kjøtt av svin, og det som skal ha blitt viet til annet enn Gud. (2, 173) Men om man er tvunget til å måtte spise dette, for å få noe mat, så er det tillatt, sier Koranen. (6,145)

Riktig slakt
Det er en islamsk tradisjon at dyr skal slaktes på riktig vis, for at kjøttet skal bli halal (lovlig). Det står riktignok ikke i Koranen. Der finner vi dette påbud: Spis det som Guds navn er blitt sagt over. (6,118)

Konklusjon
Hva blir konklusjonen på dette, for en muslim som for eksempel bor i Norge? For, er ikke Norge et kristent land? Og, hvor troende var den som slaktet? Eller, skjedde slaktingen på halal vis? Og videre, ble Guds navn sagt over dyret?

Et hadith forteller at noen ikke visste om Guds navn var blitt sagt under slaktningen. Profeten sa til dem: «Si Guds navn, og spis.»

Noen ENGINEr mat er forbudt, det er klart! Men om annen mat vet vi ikke alt. Og hvor mye skal vi undersøke og spørre? Kan vi kanskje tenke slikt: Si Guds navn (bismillah) over maten, og spis! Det er ikke nødvendigvis galt.

Mvh
Red.

26170cookie-checkSpørsmål: Mat