Spørsmål og Svar

Spørsmål om Ramadan

Spørsmål:

1: Spørsmål fra Hege

Hei! Jeg har et spørsmål vedrørende Ramadan. Min mann er muslim og vil svært gjerne følge Ramadan, men på grunn av tung jobb og lange arbeidsdager, vil det bli svært vanskelig for han å fungere, spesielt uten å få i seg drikke. Vi lurte derfor på hvordan det er med at man kan “ta det igjen”. Har hørt at det er mulig, men er veldig usikker på dette. Håper du kan hjelpe oss med svar! På forhånd takk! Vennlig hilsen Hege.


2: Spørsmål fra Heidi:

Når fastetiden i Ramadan blir opptil 18 timer, er det riktig og sunt å faste i hele den tiden? Hva med dem som får problemer med å utføre sitt arbeid på skikkelig vis?


Svar:

Takk for spørsmål.

Jeg forstår deres betenkeligheter. Å faste i, la oss si 18 timer, ? det blir senere 23 timer i Oslo, er ikke greit. Er det dette som er ment når muslimene er pålagt å faste? Kanskje er det ikke nødvendigvis det. Vi kan i hvert fall spørre. Imamene får svare.

Pålegget om å faste ble gitt i Mekka. Der er dagene aldri så lange. Bør muslimer når de faster, bruke fastetidene som foreligger der? Ta som eksempel muslimer i Nord-Norge der sola om sommeren aldri går ned. Hvordan overholde fastetiden da? Imamer gir forskjellig svar. Noen sier man skal følge nærmeste by som har et klart skille mellom natt og dag. Andre mener man kan følge fastetiden i det nærmeste islamske landet. Og andre igjen hevder man skal holde seg til fastetiden i Mekka.

La oss se hva Koranen sier:


(2,183) Dere som tror, faste skal dere som andre før dere, for at dere må bli bevisst Gud!


(2,184) Fasten varer bestemte dager. Om noen er syk eller på reise, skal han faste et antall andre dager. Den som finner det vanskelig å faste, kan i stedet gi mat til en fattig. Men best er å gjøre det gode av seg selv! Å faste er til eget beste, om dere bare visste.


(2,185) Ramadan er den måned da Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskene, og med klare ord til hjelp for å skille mellom rett og galt. De av dere som er til stede i den måneden, skal faste. Men den som er syk eller på reise, skal faste et antall andre dager. Gud vil gjøre det lett, og ikke vanskelig for dere! Hold faste de foreskrevene dagene, og ær Gud, som har hjulpet dere. Ja, vær takknemlig mot Ham.


(2,187) Spis og drikk til det hvite anstrøk av lys i morgengryet kan skilles fra nattens mørke, og hold faste til natten faller på.

Her får vi vite når vi skal faste (2,187), hvorfor vi skal faste (2,183-185) og når vi ikke skal faste (2,184-185). Videre innrømmes at det kan være vanskelig å faste (2,184). Og det vises til at Gud ikke vil gjøre det vanskelig for oss (2,185). Derfor fins det en utvei, for dem som finner fasten tung.

Fasten blir tung og vanskelig for dem som har et strevsomt arbeid, eller har andre belastende oppgaver. I muslimske land under fasten, tones mange aktiviteter ned. Flere sider ved samfunnet går for ?halv maskin?. Da kan vi faste lenge! Men i et ikke-muslimsk land som vårt, tillates ikke dette. Vi har yrkesmessige plikter. Det er en pålagt oppgave for muslimer å utføre arbeidet sitt på beste vis! Det er også en religiøs plikt.

Hva gjør man med faste i Ramadan i et land som vårt, når den tradisjonelle tiden for faste opptar det meste av døgnet?

 • Man faster som det står anført, ?fra det hvite anstrøk av lys i morgengryet kan skilles fra nattens mørke?, og inntil ?natten faller på?.

 • Man følger fastetiden i et islamsk land.

 • Man kan også gjøre dette, som stadfestet av Ayatollah Sistani, den fremste islamske lærde i Irak, hvis det blir svært vanskelig å faste:

  • Man kan forskyve fasten til en annen tid på året (til en annen årstid).

  • Man kan reise til en annen by der tiden for dag og natt er annerledes.

  • Man faster det man klarer, eller oppfatter som forsvarlig, og tar igjen resten av fastetiden senere.

  • Kan man ikke fullføre eller kompensere for fastetiden, må man betale til en fattig person for den tapte fasten. (Beløpet kan variere, ut fra hvem man spør, fra ca. 20 kroner til ca 40 kroner dagen, eller man kan gi til en fattig for eksempel en kilo matvarer hver dag.)

I hvert fall gjør vi ikke dette: Sjusker med arbeidet. Henger med hodet og klager. Gjør halvgodt arbeid, og skylder på Ramadan. (Eller som noen gjør: går og sykmelder seg.)

Lykke til med Ramadan!

Hilsen red.

19930cookie-checkSpørsmål om Ramadan