Veiledninger

Sykdom

Profeten sa:
      Det første dere får høre på Dommens dag, er dette:
      Jeg ga dere en frisk kropp! Hvordan har dere stelt den?

Profeten sa om pesten:
      Den er straff for den Gud straffer, og velsignelse for den Han velsigner.

Profeten sa:
      Den som under pesten er standhaftig, håper på Guds belønning og tror ting skjer som Han vil, skal æres som martyr.

Folk fortalte:
      Profeten besøkte en syk. Han sa at familien burde tilkalle lege.
      Noen undret seg over dette og spurte hvorfor Guds profet måtte ha lege til hjelp.
      Profeten hørte det og sa:
      For hver sykdom har Gud gitt behandling.

Profeten sa:
      Om en funksjonshemmet ber for deg, er det likt med englenes forbønn.

16350cookie-checkSykdom