Fortjenstmedaljen

Takk til H.M. Kongen for tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad

H.M. Kongen
Det kongelig Slott
0010 Oslo

Takk til H.M. Kongen for tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad

Vi som er innvandrerkvinner i Norge vil gjerne takke deg, Harald, Norges Konge, for at du har tildelt Trond Ali Linstad fortjenstmedalje for hans arbeid.

Det arbeid som Trond Ali Linstad driver er viktig for våre liv. Han lager barnehager for våre barn, der barna blir kjent med det norske samfunnet, og de regler og holdninger som gjelder. Samtidig gir han også barna respekt for sin egen bakgrunn, for den tro og kultur vi har røtter i, og bygger selvrespekt og verdighet i barna. Barna omgås norske barn som også bruker barnehagene, barna lærer norsk og får mange venner.

Linstad har startet Urtehagen videregående friskole, som nå har et 80-tall innvandrerkvinner. Der lærer kvinner om det norske samfunnet, får hjelp til å vokse inn i det samtidig som de styrker egen identitet.

Vi er takknemlige for den velvilje vi møter i Norge, som innvandrerkvinner fra mange land. Vi takker H.M. Kongen for den generøsitet som mange viser. Materiell hjelp gis oss på mange områder. Mange møter oss med kulturell og religiøs forståelse, og inviterer oss til fellesskap og dialog. Vi skal alltid være H.M. Kongen takknemlig for dette. Trond Ali Linstad med sitt arbeid, representerer det beste i dette med sitt kulturelle og sosiale arbeid. Han fortjener så absolutt sin medalje.

Vi takker igjen H.M. Kongen, Og vi ser frem til den dag da Trond Ali Linstad skal få medaljen på sitt bryst.

Ærbødigst

25400cookie-checkTakk til H.M. Kongen for tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad