Fortjenstmedaljen

Når Aftenposten blander kort

Aftenposten trykker 21. november en ny lederartikkel med argumenter mot at jeg skulle få Fortjenstmedaljen. Nå gjelder det ikke lenger ‘meninger’.


Aftenposten trykker 21. november en ny lederartikkel med argumenter mot at jeg skulle få Fortjenstmedaljen. Det synes viktig for avisa å hevde at når medaljen ble slettet, så skyldes det ikke mine meninger, heter det nå, men det arbeidet jeg faktisk gjør. Avisa mener det ikke fremmer integrering.

Meninger
Til grunn for den påstand viser Aftenposten igjen til ? meninger! Avisa siterer fra en spissartikkel jeg en gang skrev, om muslimers holdning til det sekulære samfunn. Med utgangspunkt i hva jeg skrev – mine meninger og min ytring, altså – trekker Aftenpostens leder den konklusjon at jeg ikke fortjener medaljen. Da biter Aftenposten seg selv i halen!

Hva med arbeidet jeg gjør? Aftenpostens leder berører det ikke! Aftenposten kjenner tydeligvis ikke til det arbeidet som faktisk bedrives. Avisa skriver om hva de tror det er, ut fra meninger i en tidligere artikkel.

Til de faktiske forhold: Våre barnehager drives etter Barnehageloven og tilhørende regler. Friskolen drives etter fagplaner godkjent av departementet. På barnebondegården lærer barna respekt for norsk natur, dyreliv og norsk gårdsdrift, og det synes vi er fint!

Integrering
Videre, til arbeidet: I en vandreutstilling til landets museer er jeg valgt som en representant fra Oslo, som «en brobygger mellom majoritet og minoritet», og nettopp for «arbeidet for integrering», slik det heter. Det er fra folk som kjenner arbeidet.

Og hva sier våre brukere selv? Dette er et utdrag fra en uttalelse fra elever ved vår friskole, nå i disse dager: «Vi mener at Linstad fortjener Kongens Fortjenstmedalje på grunn av hans støtte og arbeid med å integrere innvandrere, spesielt kvinner og barn. Han hjelper blant annet kvinner med å komme seg ut og i aktivitet og studier. Han har åpnet flere barnehager i tillegg til Urtehagen friskole. Vi ser på han som en brobygger mellom innvandrere og nordmenn, fordi han har tillitt blant innvandrere. Et eksempel på dette er det tidligere var mange somaliske foreldre som var skeptiske til å sende barna sine i barnehager, men etter at Linstad startet arbeidet sitt var det flere som begynte å sende dem i barnehagen. Det er viktig at nordmenn ser hva han gjør, fordi han gjør mye bra for Norge.»

Bremset ytringsfrihet
Takk til dem for det! Og ytterligere et moment til Aftenposten: Avisa viser til at jeg har sluppet til i avisa, men nevner ikke at hver artikkel Aftenposten har trykket av meg ? og de fleste er blitt refusert ? først er blitt forelagt meg til forkortning, ofte opp til det halve, før innlegget så gjerne har endt opp med, sterkt forkortet, altså, på plass under «Kort sagt».

Det er meninger og ytringer som vurderes, også av Aftenposten! De tar feil, de som hevder noe annet.


25080cookie-checkNår Aftenposten blander kort