Samfunnsspørsmål

Tanker ved drapet på van Gogh

En nederlender er drept i Amsterdam, skutt og knivstukken på åpen gate. Gjerningsmannen skal være muslim. Og grunnen for drapet religiøs: den drepte har forhånet islam.


Hva skal muslimer mene om dette? Først noen ord om den døde, nederlenderen van Gogh. Ja, han har hånet muslimer, og kalt dem på simpleste vis. Det er i hvert fall ikke pent, som han gjorde, å kalle dem for "geitepulere". Han har laget en film om islam, Submission, som både er aggressive og hetsende. I en petit i Morgenbladet blir filmen omtalt slik: "For noe tendensiøst, vulgært, rasistisk, sammensauset føleri og møl!" Og skribenten gjentar at van Gogh ytret "vulgært, rasistisk møl." (Morgenbladet 19.-25. november.)

I den etterfølgende debatt kan vi merke oss at "rasistisk møl" er ivaretatt av ytringsfriheten. Og van Gogh med sine "geitepulerer" er å anse som" meningsmotstander". Rasistiske ytringer i denne logikken er forsvart ved våre fineste ord, om tanke- og meningsfrihet, og beskyttelse av den enkeltes rett.

Tenk Dem noe tilsvarende om jødene, at de skulle omtales som "geitepulere"! Og at annet "rasistisk møl" skulle settes på et lerret mot dem? Vi ville ikke godtatt det, ingen ville godtatt det! For det går en anstendighets grense.

Press ikke jødene på dette, og ikke muslimene heller! For det dreier seg ikke om ytringsfrihet – alle skal ha ytringsfrihet! Å uttrykke en tanke og en mening, og argumentere for en oppfatning og et standpunkt, er noe annet enn å fremme skjellord og "formidle" rasistisk møl.

Derfor er det også en lærdom at nederlandske myndigheter nå børster støvet av gamle lover mot rasisme, i kjølvannet av van Gogh drapet. De innser at det må være begrensninger i hva som kan godtas av rasistisk hets, for at samfunnet skal være i balanse. Jo, tale- og ytringsfrihet er grunnleggende, men er ikke de eneste verdier. De må eksistere i spenning med andre verdier, som er med og binder samfunnet sammen.

Men – dreper man et menneske for hets og skjellsord? Nei! Det gjør man ikke. Og muslimer vil vite det! For å drepe et menneske, uten lov og orden, er som å "drepe hele menneskeheten". (Koranen). Muslimer skal "fremme toleranse". Og lider de overlast, skal de "utstå tålmodig". De skal "gjengjelde ond med godt". For "Gud er med de fromme, hengivne, dem som gjør gode ting". (Alle sitater fra Ahmed Ali: Al-Qur`an.)

Vi fordømmer drapet på van Gogh! Og gjentar det gjerne igjen. Enhver skal gå trygt på gaten uansett hva han sier eller skriver! Det er en fundamental rett. Samtidig kan man også tenke over hvor grensen går til rasistisk hets, og hvordan håndterer den, for å fremme balanse i et anstendig samfunn.

18660cookie-checkTanker ved drapet på van Gogh