Spørsmål og Svar

Tidsproblem med å be

Spørsmål:

Hei!

Jeg er en høgskolestudent som går mitt tredje og siste år på bachelor. Jeg har drevet med bønn (er veldig glad for at jeg fortsatte med dette) i litt over ett år nå. Men i det siste har det vært utrolig mye å gjøre på skole og jobb, noe som fører til at det å komme sliten hjem og måtte ta igjen fem bønner etter hverandre, blir vanskelig.

Plutselig har det, sammen med eksamensforberedelser, resultert i at dagene gikk alt for fort, uten at jeg en gang får rukket å gjenta bønnen for f.eks. 1-2 dager. Det har med andre ord hopet seg opp nå, til ca.to måneder, som må tas igjen.

Jeg innrømmer at ingenting er en god nok grunn for ikke å gjøre bønnen sin daglig. Jeg tenker uansett konstant på Allah swt, og på at jeg “skulle ønsket jeg hadde krefter til å be nå”.

Hva er egentlig det beste i følge islam? For mennesker som bor i et skandinavisk land, der tider er annerledes, og livsstilen er annerledes? Er det best om man ber fem ganger daglig, og klarer å drive med det livet ut, eller er det like best at man “kan be når man har tid, men ikke blir straffet for at det må være fem ganger daglig for dem som ikke klarer det»?

Takker på forhånd for et godt svar!

Wassalam


Svar:

Takk for spørsmål.

Dette er ikke lett. Du har rett når du peker på at vi bor i et skandinavisk, og ikke-muslimsk land, der tider er annerledes, og livsstilen er annerledes. Den daglige hverdag, med sine oppgaver og rutiner, inviterer ikke til «en stille stund», for bønn, slik det vil være i et islamsk samfunn. Bønnen må man prøve å presse inn, mellom mye annet. Slik blir virkeligheten her hos oss.

Jeg tror at Allah swt, vil ha forståelse for det. Å holde den rituelle bønn er best! Alle vil være enige om det! Samtidig er det i islam en tradisjon for at om du er i en spesiell situasjon, i en kanskje vanskelig og stresset situasjon, så er det åpning for at du kan lese bønnen i hjertet ditt, i stedet for den tradisjonelle, og fysisk uttrykte bønn.

Kanskje kan det også være tillatt for deg, i en stresset og arbeidsom hverdag? I et sekulært og ikke-muslimsk samfunn som ikke legger forholdene til rette for en stille og rituell bønn? Og dette kanskje i hvert fall enkelte ganger, når tidsklemmen blir spesielt stram? Jeg tror det.

Vi må minnes hva bønn er! Det er egentlig en refleksjon for deg selv ? Allah klarer seg sikkert uten. Det er du som skal stoppe opp en liten stund, reflektere over Allah og din forbindelse til Ham! Bønnen skal egentlig tjene deg, den skal være til fordel for deg. Så du skal kunne løfte deg i dagen, minnes hvem du og Skaperen er. Allah merker seg det.

Det går an, tror jeg, å gjøre dette i sitt hjerte! Selv om den rituelle bønn er best! Islam skal egentlig ikke være vanskelig. Du får tenke over dette selv. Det vesentlige er din nærhet til Allah, så finn gode veier til å styrke den.

Wassalam

Red

27000cookie-checkTidsproblem med å be