Veiledninger

Velstand

Folk sa:
      Profeten ville bli spart for rikdom og fattigdom, men ba for andres velstand.

Dislikes(0)