Veiledninger

Ledelse

Profeten sa:
      Dere får ledere som dere selv.

Profeten sa:
      Følg ikke den som er ulydig mot Skaperen.

Imam Reza sa:
      Om Gud ikke ga folk en ansvarsfull, pålitelig, skjermende og rettskaffen leder, ville samfunnet forfalle, religion forstumme og normer og forordninger som er blitt åpenbart endres.
      Antall demagoger og gudsfornektere ville øke. De kunne undergrave religiøs tro og foranledige tvil hos muslimene.
      Folk er nødtørftige og vankelmodige med hang til kiv og splid. Ble det ikke oppnevnt en Formynder, til å forvare det Profeten har meddelt, ville forfall raskt spre seg.

16230cookie-checkLedelse