Norge

Absurd om selvmordsbombere i Norge

Israel invaderer palestinske områder og utviser en sjelden råskap. Det skal ikke forlede noen til å tro på “selvmordsbomber” i Norge.


Aftenposten ga melding om slike, men meldingen var uten belegg. Ingen tenkte på å gjøre noe slikt, og takk og pris for det.

Den slags aksjoner vil være absurde, ja så helt vanvittig gale! Ingen vil tjene på dem, og i hvert fall ikke palestinerne.

Selv fra dem som står bak selvmordsaksjoner i Palestina, er det kommet klar beskjed om at den slags ikke må skje andre steder.

I alle miljøer vi kjenner, muslimske og ikke-muslimske, er “selvmordsbomber” i Norge å regne som den villeste ide.

Vend oppmerksomhet mot Israel! Styrk motstanden mot hva Israel bedriver!

18310cookie-checkAbsurd om selvmordsbombere i Norge