Iran

Atom-nedrustning?

Det pågår ordkrig om Irans atomvåpenprogram. Iran har hatt, og har kanskje, et program for å utvikle atomvåpen, som har vært hemmeligholdt. USA først og fremt, vil straffe dem.


Til dette er for å si, for det første: Hvorfor skulle ikke Iran kunne utvikle atomvåpen? – Til beskyttelse, eller skal vi si avskrekning, i forhold til USA, som åpent truer med å invadere landet. USA vil ha “regimeendring” i Iran. Og kan velge å rykke inn i landet, med noen hundre tusen soldater, slik som de har gjort i Irak.

Hvilken rett skulle USA ha til det? Kun en selvbestaltet rett, som verdens mektigste stat, til å “ordne” verden som de måtte ønske.

USA tenker om nødvendig å rulle inn i Iran. For Iran er et selvstendig land, som ikke føyer seg etter amerikansk politikk. Og spesielt ikke i Midtøsten. Der USA vil sikre israelsk overhøyet, og Israels okkupasjon av palestinsk mark.

USA er garantist for israelsk aggresjon.

Iran står mot den aggresjonen. Og trues både av USA og Israel.

Videre er dette å si: USA har selv, som andre atommakter, forpliktet seg til å ruste bort alle atomvåpen. De gjør det slett ikke. Tvert om har USA vedtatt å utvikle nye atomvåpen. Det skal være såkalt taktiske atomvåpen, som USA kan å bruke i en konflikt.

Kanskje under et angrep på Iran.

USA kan bruke atomvåpen. Iran må utvikle atomvåpen, tenker man der, i forsvar av suverenitet og integritet.

Så rett ikke kritikken mot Iran! Det er USA og andre atommakter, som sitter med nøkkelen til begrensning og nedrusting av atomvåpen.

De viser ikke den minste vilje til å ruste ned!

Tvert om ruster de stadig opp.

Israel sprer sine atomvåpen

Ta eksemplet Israel. Det er nå gjort kjent, blant annet gjennom den britiske avisa The Observer (12.10.03), at USA og Israel har samarbeidet om å utruste israelske krigsskip med atomvåpen.

Israel skal ha rundt 200 atombomber. Noen blir nå plassert i israelske undervannsbåter i Persiabukta og i Middelhavet.

Ikke langt fra Irans kyst, altså.

Hva annet kan man vente, enn at Iran også utvikler slike våpen?

Og hvem kan laste dem for det.

17990cookie-checkAtom-nedrustning?