Kategori Islamsk tro

Islamsk tro

Tid for umra

Nå er det for mange troende, tid for umra; den mindre pilegrimsreisen til Mekka. Det er sommer, og mange har fri, med anledning til å gjøre reisen. Liksom...

Islamsk tro

Fritenkerens elendighet

De kler seg i Guds drakt, enkelte av våre fritenkere, når de peker på begrensninger i menneskets logikk, og ber om klare svar på dype eksistensielle spørsmål...

Islamsk tro

Gud (Allah)

Gud finnes! Tenk på det, også du som ikke tror. Vi siterer fra Koranen:     ?De som ikke tror er lik en som kalles, men bare oppfatter stemmen og et rop. Døve...

Islamsk tro

Du’a (bønn)

Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg fra kunnskap som ikke er til nytte, fra et hjerte som ikke er ydmykt, fra en sjel som aldri blir fornøyd og fra en bønn...

Islamsk tro

Muharram

Kjære leser Godt nytt år! Vet du at muslimer i disse dager feirer nyttår? For i den islamske kalender starter det nye året nå, i...

Islamsk tro

Islam en inkluderende tro

Noen punkter til islam, kristendom og toleranse: 1.) Islam kan inkludere kristne og jøder. Det finnes troende og rettferdige blant dem. Koranen påker dette...

Islamsk tro

Kjernen i islamsk tro

Profeten Muhammad (fred med ham) var direkte og klar. Men muslimer er ofte vinglete og uklare. Hva var kjernen i det islamske budskapet, slik det ble formidlet...

Islamsk tro

Ord ved en vielse

Bismillah ir-rahman ir-rahim! Kjære Fatima og Erik!* Det gleder våre sinn at dere er kommet hit til moskèen for å inngå ekteskap...

Islamsk tro

Islam, et omriss

Hva er Islam, hva tror muslimene på? Her følger noen islamske teser: Verden er skapt! Se deg om i verden. På stjerner og planeter, de...