Kort Nytt

Desember – Markering for store profeter

Denne måned markeres fødselsdagen til Allahs store profeter: Jesus og Muhammed. Felles for dem begge var at de sto for sosial rettferdighet. Det synes de å ha glemt, disse som nå angir at de følger profetene, med som har latt seg fange opp og begrense, av kun ytre ritualer.

Når det gjelder Moses, er det ikke kjent når han ble født. Men i denne måned feirer jødene en stor høytid, Hanukkah. I hvert fall gjør dette denne måned vi er i, til festmåned for alle de tre store monoteistiske religionene.

De sto opp mot korrupte og undertrykkende maktstrukturer, de tre store profetene: Moses, Jesus og Muhammed: Moses mot Egypts Farao, Jesus mot det romerske riket og Muhammed mot det makthavere på den arabiske halvøya.

Det er ikke mindre korrupsjon og undertrykking i dagens maktstrukturer: Jødenes i det såkalte Israel; kristnes i deler av den vestlige verden og muslimenes i angivelig «islamske» samfunn!

Men det genuine innholdet i profetene Moses, Jesus og Muhammed sitt budskap, er glemt hos dagens såkalte jøder, kristne og muslimer, som har oppmerksomhet kun rettet mot formell dyrking i synagoger, kirker og moskeer.

Og slik blir det tomt for mange, i denne måned, uten nære bånd til dem som virkelig skal æres. Viktig å minne om det. (Crescent International.)

80810cookie-checkDesember – Markering for store profeter