Kort Nytt

England kan fremme demokrati, eller selge våpen – men ikke begge deler

Kilde: Simon Jenkins i The Guardian, 23. februar 2011


  • Det er noe som må ha gått meg forbi. Den nåværende britiske regjering, liksom den forgående, mener å stå for en politikk av ?liberal innblanding?, og arbeide for at udemokratiske regjeringer skal falle, og særlig i den muslimske verden. Den samme britiske regjering, liksom den forrige, sender disse udemokratiske regjeringer en ubegrenset mengde våpen for å undertrykke den eneste rimelige årsak til at slike regjeringer skal falle, nemlig folkelig opprør. Selvmotsigelsen er klar.
  • Et britisk firma, NMS, som er sterkt tilsted i Libya, forteller hvordan de har trent det libyske regimet i ?det britiske ordenssystem?, ved å gi opprørere ?en masse advarsler? før de skyter på dem. Har de kanskje en veileder for å si ?unnskyld så masse?, etter massakren?
  • Blir det kanskje slik, at en form for diktatur bare skal gi som for et annet?
23170cookie-checkEngland kan fremme demokrati, eller selge våpen – men ikke begge deler