Spørsmål og Svar

Er det lov med samleie før ekteskap?

Spørsmål:

1.) Er det lov med samleie før ekteskap?
2.) Hva sier Islam om prevensjon?


Svar:

Takk for spørsmål.

1. Samleie før ekteskap

Islam sier at det ikke er lov med samleie før ekteskap.

Ta dette som eksempel: "De som ikke har mulighet til å gifte seg, skal være avholdende…" (Koranen 24,33)

Vi skal heller ikke nærme oss den slags handling. Koranen sier: "Hold dere borte fra (alle fristelser til) usømmelig handling. Det er en umoralsk og slett vei." (17,32)

Det arabiske ordet som er oversatt med "usømmelig handling", er zina. Det betyr "kjønnslig omgang mellom personer som ikke er gift med hverandre, uansett om en av partene er gift på sin kant eller ikke". (Koranens Budskap, Stockholm 1998, s. 400.)

Slik hører samleie ekteskapet til!

Men hva med unge mennesker i dag, som kanskje ikke gifter seg før i fullt voksen alder? Og hva menes egentlig med "ekteskap"?

Koranens påbud, som over nevnt, er den gyldne regel. Alle bør følge det.

Men Islam er en fleksibel tro, som ikke vil gjøre ting vanskelig for menneskene. Kanskje har Islam gitt en åpning, for dem som finner pålegget for tungt? Dette er ting som diskuteres:

1. "Kortvarig ekteskap" (Mutah). Dette er et slags midlertidig ekteskap, inngått for en begrenset periode. Det kan ses som en "ryddig" form for samvær, mellom mann og kvinne, der seksualitet er tillatt.

Partene erklærer at de gifter seg til hverandre, og angir varighet på forholdet. Det kan senere utvides til å bli et vanlig ekteskap.

2. "Ekteskapelig vennskap". Dette er foreslått av en islamsk leder i dag (Jemens religiøse overhode, Imam Al-Zandani). Mann og kvinne blir "religiøst velsignete" kjærester. De skriver under en ekteskapspakt, uten krav om felles bolig og forsørgelsesplikt.

Med en slik avtale kan mann og kvinne ha et seksuelt forhold, selv om de bor hjemme hos sine respektive foreldre.

– Dette kan motvirke mange problemer som skyldes seksuelle frustrasjoner, men bør være en midlertidig løsning, har den islamske forsker og forfatter Khahidja Mufid uttalt. Andre er mot ordningen. (Kilde: dfc@islam.dk)

Min konklusjon blir denne: Hold deg til Koranens Ord! Vent med sex til ekteskapet! Da er du nærmere Gud. Og du tjener på det selv: Du er ‘ren’ når du møter din partner, for å leve med ham/henne et helt liv, i verdighet og respekt, for det gir deg det beste livet.

2. Prevensjon

Islam tillater prevensjon. P-piller og sprøyte kan brukes, og likeledes spiral. Andre metoder kan anvendes. Kvinnen avgjør selv om hun vil bruke prevensjon.

Om spiral er dette å si: Vi vet ikke riktig hvordan spiralen virker. Noen mener at den motvirker selve befruktningen, andre at den hindrer et befruktet egg i å feste seg i livmoren. Uansett er det lovlig med spiral. For ifølge Islam begynner svangerskapet først når et befruktet egg har festet seg til livmoren.

Prevensjon ved sterilisering (dvs. at sæd- eller eggledere kuttes over) regnes ikke som tillatt, da slike inngrep vanligvis ikke kan gjøres om.

19990cookie-checkEr det lov med samleie før ekteskap?