Spørsmål og Svar

Paven kritiserer Islam

Spørsmål:

Pavens uttalelser om at islam kan oppfattes som voldelig, ble hos noen oppfattet som så provoserende at de drepte en nonne. I andre land truer de med annen ENGINE vold hvis ikke paven unnskylder seg med å si at islam ikke er voldelig. Jeg tror at den eneste måten å få fred på i Midtøsten, og ellers i verden, er å ha et klart skille mellom religion og politikk. Er det mulig så lenge det ikke finnes rom for diskusjon på visse premisser, kritikk eller respekt for hverandre?


Svar:

Takk for spørsmål.

For det første: Hva var det paven sa? Jo, at Islam representerer ”ondskap og umenneskelighet”. Og det er vel provoserende. Det resulterte i uro (men at drapet på en nonne skal ha sammenheng med dette, er kun spekulasjoner). Mange har bedt om en unnskyldning fra paven. Men den har han ikke villet gi.

Han har sagt at han ”beklager”, eller at han er lei seg, over reaksjonene på sin uttalelse. Men selve uttalelsen vil han ikke unnskylde. Har han plassert seg i fronten blant dem som vil føre ”krig” mot Islam? Vi skal huske at det er en gammel tradisjon i kristendom, og særlig i katolisismen, om vi går til historien.

Hans uttalelse er langt fra en invitasjon til diskusjon, med utgangspunkt i respekt for hverandre. Respekten synes å mangle. Da faller også dialogen.

Reaksjonene kan ha vært voldelige, om enn ikke som etter Muhammed-karrikaturene. Men det er ikke noe ”islamsk” ved dette. Det er snarere en vanlig menneskelig holdning, at man ikke liker å bli mobbet og hånet. I denne omgang kan det gjelde folk som oppfatter seg som muslimer. Som en person nylig sa: ”Den tid kan være forbi da muslimene fant seg i å bli ydmyket av andre.”

20070cookie-checkPaven kritiserer Islam