Spørsmål og Svar

Er sykdom straff?

Spørsmål:

Hei, jeg vil være anonym og ønsker å høre om hva Koranen sier.
Dersom et frisk menneske blir syk av en alvorlig sykdom, er det straff fra Allah? Er det straff for en synd man har gjort? Ønsker så gjerne å få et svar på det.

Hilsen anonym


Svar:

Hei, takk for ditt spørsmål.

Jeg kan ikke svare hva Allah vil i det enkelte tilfellet. Men generelt kan jeg si dette: Når noen blir rammet av sykdom, eller blir utsatt for noe annet som vi finner sørgelig og trist, kan det være at Allah tester oss: Er vi sterke og utholder plagen? Beholder vi troen på Allah, og kan si at Han vet best? Stole på at det er en mening med det, vite at Allah er nær? Tro det er Allah som vil det slik, og egentlig takke Ham for det? Det er god muslimsk handling!

Les i det lille heftet på denne hjemmesiden, kalt Veiledninger i Islam (hadith). Jeg siterer noe derfra til å tenke over:

Profeten sa: «Den som Gud vil godt, tynger Han med prøvelser.» Og videre: «Mer motgang gir større belønning. Den Gud elsker, blir satt på prøve og renset.» Om Profeten møtte sorg eller død, så pleide han å si: «Inna lillahi wa inna ilaihi raje un!» Det betyr: «Vi tilhører Gud, og vender tilbake til Ham.»

Profeten sa: «En muslim ser det gode i alt. I sykdom og vansker er han/hun tålmodig for det kan følge velsignelse med. Og får han/hun av glede og velstand, så takker han/hun Gud for det.» Og videre: «En muslim som er tålmodig i motgang, får tilgitt syndene sine.»

Profeten sa om pesten (alvorlig sykdom): «Den er straff for den Gud straffer, og velsignelse for den Han velsigner.» Han sa: «Den som under pesten er standhaftig, håper på Guds belønning og tror alt skjer som Gud vil, skal æres som martyr.»

Håper det hjelper til å tenke etter!

Mvh
Red

28750cookie-checkEr sykdom straff?