Palestina og Israel

Et nytt Israel eller Palestina?

”Tror virkelig Hamas at de kan fjerne Israel? Og at raketter mot sivile er noe bidrag til det?” De to spørsmålene blir reist av Vårt Lands redaktør Erling Rimehaug, i denne avis 24. november.


Jeg vil fremsette noen teser, og håper leseren skal følge mitt resonnement.

Tese 1.
Israel er ingen ?vanlig? stat, men en stat med en spesiell karakter. Staten er forbeholdt én befolkningsgruppe (jøder), med privilegier som ikke gis til andre (palestinske arabere; muslimer og kristne). Denne forskjellsbehandling gjelder for alle forhold i staten, og er institusjonalisert i selve staten selv.

Tese 2.
Den forskjellsbehandling representerer en form for apartheid, slik vi kjenner systemet fra det tidligere Sør-Afrika. Der gikk forskjellen mellom hvite og svarte. I Israel er den mellom jøder og ikke-jøder. (Og unnskyld at jeg bruker ordet ?jøde?; det er prinsipper jeg snakker om.)

Tese 3.
Skal Israel da bli ?fjernet»? Det er systemet som må endres; ?boerisme? i Sør-Afrika som ?sionisme? i Palestina. Om resultatet blir et nytt Israel (som det nye Sør-Afrika) eller en ny stat; Palestina, får folkene avgjøre selv.

Tese 4.
Palestinsk motstand kan ta mange former. Og her, til Erling Rimehaugs poeng om palestinske raketter mot israelske sivile, skal jeg litt provokativt få spørre, om det fins et sivilt israelsk samfunn, når hver voksen person bærer våpen, og lever på palestinsk mark?

Tese 5.
De palestinske flyktningene må få vende tilbake! FN har en rekke ganger gjentatt palestinernes grunnleggende rett til å dette; ansett som en menneskerett, og som en forutsetning for fred i Palestina. Kristen nestekjærlighet burde her spille inn.

Hva blir veien til fred? Jeg vil sitere min venn, Rabbi Yisroel Dovid Weiss, talsmann for Naturei Karta, en anti-sionistisk jødisk gruppe: ?I hundrer av år levde jøder og palestinere i fred. Det er vårt mål at disse tidligere tider med fred skal følges av fremtidige tider med fred. Men det er vår overbevisning at dette ikke vil være mulig inntil de religiøse og derved moralske onder ved sionisme er blitt erkjent og omgjort.?

Zionists have hijacked the Jewish religion

25230cookie-checkEt nytt Israel eller Palestina?