Spørsmål og Svar

Farlig i skog og mark?

Spørsmål:

Vil dere være så snill å hjelpe meg med en problemstilling:

Mine muslimske venninner ønsker ikke å gå tur med meg i skogen ved bebyggelsen. Dette er på Fjell i Drammen. Skogen er haram pga. djinner og ånder. Mine venninner henviser til Koranen. Vil dere være snille å vise meg hva det ble henvist til? De er sunni-troende. Har shia-troende samme syn på skog/utmark? Hva regner deres religiøse ledere som haram i forhold til skog, natur? Er det mulig å tenke seg at en imam/religiøs leder kan gjøre en fast vei i skogen halal, ved å velsigne veien og vegetasjonen langs veien? Vi som arbeider med barn og unge opplever at det skiller flokken av barn, når noen går i skogen i barnehagetiden, og andre ikke.
Mine venninner sier at deres barn blir hjemme den dagen det står “tur i marka” på lekseplanen.
Går det an å finne gode løsninger på dette?
Det er svært viktig for mange norske å få et tydelig svar fra muslimske lærde på dette og innrette gode ordninger.

Svært takknemlig for svar!
Vennig hilsen Grete


Svar:

Takk for spørsmål.

Da jeg var liten, sa min far og mor til meg at jeg ikke måtte gå til et tjern i skogen, for der holdt Nøkken til! Og Nøkken ? det var visst en skummel og spøkelsesmessig skapning som var farlig for barn. Nei, egentlig var det vel bare foreldres forsøk på å skremme barn bort fra farlig område.

Men skog og mark ? er de farlige? Står det noe om dette i Koranen? Selvfølgelig ikke! Det er jo bare tøv. Djinnere og ånder kan nok eksistere, for det sier Koranen. Men vi vet lite om dem. Og vi bør ikke på noen måte la dem styre gjøremål i våre liv.

Skog og natur ? det er flott! Det er alt sammen skapt av Gud! Og Gud, i Koranen, peker ofte på hvor prektig og fullbrakt naturen er! Han sier vi skal se, undres og glede oss over den, for erkjennelse av Skaperen, og innsikt i de lover Han har satt.

Så ta med dine venner, til turer i skog og mark! De bør kunne si ja til det.

Vennlig hilsen
Red

23100cookie-checkFarlig i skog og mark?