Samfunnsspørsmål

Fokus på religion og tro

Islamofobi er et tvetydig begrep. Noen oppfatter at begrepet blir brukt for å hindre religionskritikk. Man risikerer å bli mistenkeliggjort, om man vil kritisere visse sider ved religionen. Men det bør ikke være slik. Kritikk og diskusjon må kunne ønskes velkommen, også når det gjelder religion og tro.


Antisemittisme vokser i samfunnet. Dette er også et tvetydig begrep. Det kan brukes til å blande berettiget religionskritikk med illegitim diskriminering av troende.

Det er viktig å opprettholde et skille i dette. For det må det være tillatt å spørre om det er sider ved jødedom, eller ved ?fundamentalistisk kristendom?, for den saks skyld, som nærer opp under en aggressiv okkupasjonspolitikk i Det hellige landet.

Skyver man slike spørsmål under teppet, av frykt for å fremme for eksempel antisemittisme, gjør man seg en bjørnetjeneste. Man legger lokk på en frustrasjon, som man ikke vil møte åpent. Man snakker om å fremme kunnskap, men selekterer hva man vil vite. Resultatet kan bli aggresjoner, som vil kunne føre galt av sted.

En åpen holdning med kritikk og diskusjon, rundt religioner og andre eksistensielle systemer, bør kunne ses som et gode. Islam er kommet i fokus. Men bør ikke være det alene.

22420cookie-checkFokus på religion og tro