Samfunnsspørsmål

Hyllest til en søster

Kjære søster! Du er under sterkt press, fra mange som vil endre deg. De er kritiske til din kledning. De vil endre tenkningen din. De vil gjøre deg mer lik dem selv. Kan jeg be deg om å være standhaftig? Stå fast ved det du tror er rett.


En ting er at du er vakker! Med hijab´en trukket over håret, utstråler du verdighet. I ledige og sømmelige klær, viser du hvem du er; deg, et oppegående menneske, med tanker og refleksjoner. Kjønnslighet toner du ned. Din bror er stolt av deg.

Stolt ? det er du selv! Jeg ser deg gå med rett rygg. Du smiler vennlig, men avvisende, til dem som vil forandre deg. Du står ved din egen identitet. Du åpner gjerne dører, og inngår dialog, men vet hvor ditt ankerfeste ligger.

Det er i et eksistensielt system; en tanke om verden, der du har funnet din plass. I det systemet finnes en Gud! Han skapte deg, og har gitt retningslinjer, for hvordan menneskers liv skal være. Trekk tørklet over hodet, sier Han, og opptre sømmelig! Menn skal være sømmelig. Du har valgt å underordne deg Ham.

I det ligger verdighet og stolthet! Samtidig er du ydmyk, for du vet alt kommer fra Ham. Gud er større enn alt som er, og du vil være Ham nær.

Du vet at du er muslim! Muslimer er en kraft i verden. I verden fins undertrykking og arroganse, som mange vil gjøre noe med. Du har tilhørighet til dem.

Mange vil ønske å endre deg, og omfavne deg med sitt eget. Men stå fast ved den du er, søster! For noen er gudstroen din til anstøt. De rokker ikke ved den. Menn som er standhaftige, og kvinner som er standhaftige, sier Koranen, skal få sin lønn hos Herren. Det gjelder for deg, søster! Hva kan jeg mer skrive eller si, til oppmuntring på veien din?

18540cookie-checkHyllest til en søster