Samfunnsspørsmål

Homofili og samfunnet

Hva sier Islam om homofili? Som et aktuelt tema i tiden, blir dette berørt av mange. Noen har spurt hva Koranen sier. Der blir det omtalt noen steder.


Homoseksuell adferd blir ikke bifalt. I Koranen, som i Bibelen, kan vi lese om Lot, som avviste homoseksuell adferd. Han var ganske klar på det.

Men når Lot avviste homoseksuell adferd, gjaldt det ikke nødvendigvis den enkeltes legning. Det var mer en kulturell ytring, en godtatt og allmenn utfoldelse i samfunnet, som uttrykk for et sosialt og kulturelt valg. Homofil legning eller individuell dragning, er et seriøst anliggende, som ingen kan dømmes for.

Likevel, homoseksualitet kan ikke anses «normalt», som norm og standard i et samfunn! Mann og kvinne hører naturlig sammen. Om det så følger av evolusjonen, eller ble fastsatt ved skapelsen.

Mann og kvinne i familien er «den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet», som det heter i FNs menneskerettigheter. Vi bør holde fast ved det.

Nå snakker man om «kjønnsnøytrale ekteskap». To menn skal kunne skaffe seg barn, der den ene kan bli «far», og den andre «med-far». Og to kvinner skal kunne skaffe seg barn, der den ene kan bli «mor», og den andre «med-mor». Er dette bra for barnet? Er barnets interesser lagt til side?

Barn trenger far og mor! Det er tid for å minne om dette. Om det enn går mot en tendens i tiden.

18510cookie-checkHomofili og samfunnet