Samfunnsspørsmål

Quo vadis, homse?

Joacim Lund skriver i A-magasinet 18. februar om den nye virkelighet som følger av økt sosial aksept av homser og deres samlivsformer.


I dette inngår blant annet følgende, som han refererer til: ?Og nå skal vi pinadø ha barn også. Toppen av lykke er å dra til Amerika, få surrogatmor og to unger.?

Kan det anses som ?normalt?? Å dra til Amerika og inseminere en kvinne, for å hente fram et barn eller to, og ta med barnet hjem, der det skal vokse opp i en ?familie?, av to menn – en pappa og en ?med-pappa?? Mens ?ruge-mor? blir tilbake i Amerika?

Nei, det er ikke ?normalt?! Og heller ikke ønskelig i samfunnet, eller for barnet det gjelder. Selv om ?homser? gjerne vil det skal bli sosialt akseptert.

?Normalt? blir det ikke! Perverst, er et mer nærliggende ord.

23140cookie-checkQuo vadis, homse?