Samfunnsspørsmål

Islams syn på jøder og jødedom

EU har pekt på økt anti-jødisk aktivitet i Europa. (Skjønt det skilles mellom anti-jødisk og anti-israelsk aktivitet.) Det hevdes at arabere og muslimer skal stå bak noen av denne aktiviteten. Hva er islams syn på jøder og jødedom?


Islams syn er variert, liksom objektet er det: Jødene er ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom.

Islams utgangspunkt er positivt. Jøder er en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Gud. Gud valgte jødene, eller «Israel» i religiøs betydning (det vil si etterkommerne til Jakob, med tilnavnet Israel), til å spre monoteismens budskap, om at det bare finnes èn Gud, du skal leve som Han vil, etter Hans skrifter, og stå til ansvar på Dommens dag. Gud gjorde en pakt med «Israel», ved Moses på Sinai-fjellet. «Israel» eller «Israels barn» skulle være Guds folk, dyrke den ène Gud, følge Hans åpenbaring og være vitne for Hans sannhet. Og Gud skulle være med dem!

Gud valgte «Israel» fremfor andre! Og ga dem et klart budskap, Tora`en. Men betingelsen fulgte med, uttrykt i Bibelen slik: «Herren vil gjøre deg til et hellig folk for Seg, slik som Han med ed har lovt deg, så sant (min uthevning) du holder budene fra Herren din Gud og går på Hans veier.» (5 Mos 28,9) Og i Koranen slik: «Hold deres løfte til Meg, så (min uthevning) skal Jeg holde løftet til dere.» (2,40)

Hva skulle skje ved ulydighet? Guds forbannelse ville komme over «Israel», som skulle rammes av Guds vrede. I Bibelen blir det uttrykt slik: «Hva du enn foretar deg, skal Herren la forbannelse, forvirring og trussel ramme deg, inntil du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du handlet så ille at du gikk bort fra Meg.» (5 Mos 28,20) Og i Koranen slik: «Den som rammes av Min vrede, skal gå i avgrunnen.» (20,81)

Herren skulle, ved ulydighet, spre «Israel» blant alle folkene «fra den ene enden av jorden til den andre» (5 Mos 28,64), og gjøre dem til «et skremsel, et ordtak og et spottord» (5 Mos 28,37). De ville få «skam og vanære i denne verden, og den strengeste straff på Oppstandelsens dag.» (Koranen 2,85)

Hvordan gikk det med «Israels» pakt med Gud?

Det var jøder som holdt pakten! De forble rettferdige. De holdt fast ved budskapet til Moses, levde etter lovens bud, og fulgte andre profeter. Islam respekterer dem! (7,159)

Men de fleste brøt pakten, og gjør det også i etterhånd. Hva sier islam har gått galt?

 • De vendte seg bort fra Moses, som de visste var en profet. De foretrakk gullkalven. (Koranen 2,54)
 • De brøt sitt ord til Gud. (7,135)
 • De gikk gale veier, og «Gud leder ikke et syndefullt folk». (61,5)
 • De holdt seg ikke til åpenbaringen. (5,13)
 • De avviste senere profeten, og drepte dem. (2,61)
 • De henfalt til «urettmessig tilegnelse». (5,62)
 • «Du vil stadig oppdage falskhet fra dem, unntatt noen få.» (5,13)

Hva påførte dette dem selv?

 • Gud forbannet dem og forherdet deres hjerter. (5,13)
 • De ble slått med elendighet og usselhet, og pådro seg Guds vrede. (2,61)
 • De skulle streife om på jorden. (5,26)

At «Israels» eksil er en straff fra Gud, slås fast i jødiske skrifter. Å skulle avslutte denne eksil ved verdslige metoder (slik sionister ønsker, ved staten Israel), er forbudt av Gud, slik det også er slått fast i Talmud (traktat Kesubus s. 111).

Hvordan forholde seg til de av «Israels folk», som islam lærer går feil?

 • Vi skal samtale med dem på beste vis, sier Koranen.
 • Vi skal vær vennlig og opptre rettferdig! (60,8)

For blant «Israels barn» finnes rettskafne folk. (5,69) Annerledes er det med dem som har erstattet religionen med en sekulær tro, og gjort «det hellige folket» til et nasjonalistisk, etnisk samfunn, etablert i det hellige landet (Palestina). Gud forbyr at man slutter fred med dem som «drev dere bort fra deres hjem, eller hjalp til ved utdrivningen». (60,9)

Slik er det at muslimer og andre bør veie tanker og tiltak! Skjer økende anti-jødisk aktivitet i Europa, skal muslimer holde seg bort fra det. Muslimer er ikke mot jøder og jødedom!

Når det gjelder anti-israelsk (og anti-sionistisk) protest skal den utøves på korrekt og legale måte. Samtidig som rettferdighet gjenopprettes.

18640cookie-checkIslams syn på jøder og jødedom