Samfunnsspørsmål

For eller mot dødsstraff

Ja, er vi for eller mot dødsstraff? Et provoserende spørsmål, kanskje. Vi i vårt rolige verdenshjørne liker ikke den ENGINE straff. Skjønt kanskje blir den ikke så fjern når brutal, grenseløs vold kommer inn på oss. Kast bare et blikk på vår egen historie!


Quisling gikk sammen med okkupantmakten. Norske terrorister gikk løs på norske patrioter, torturerte og mishandlet dem.

Quisling ble stilt opp, og skutt. Terroristene ble stilt opp, og skutt.

Det het i domspremissene at ”allmenne rettshensyn” tilsa den reaksjonen. For slik var virkeligheten.

Den kan bli det igjen, om vi får den nakne volden inn på livet. Slik den er for mange i andre deler av verden, mindre rolige enn vår egen.

Kanskje skal vi ikke avskrive dødsstraff? I hvert fall ikke helt. Det kan komme situasjoner og tider der den slags reaksjon kan bli aktuell. Slik som man oppfattet det andre steder.

Hvorfor denne kommentar?

Vi følger rettssaken mot Saddam Hussain.

18600cookie-checkFor eller mot dødsstraff