Norge

Galskapen er kommet til Norge

Ja, galskapen er kommet til Norge. Personen det gjelder, Anders Behring Breivik, er gal i enhver betydning av ordet. Fullstendig forvirret, planlegger og begår han handlinger, uten på minste vis å forstå, konsekvensen av dem.


Hans vrangforestillinger av handling og konsekvens, er total. Resultatet er massakre og masseødeleggelser. Forvirringen hans er absolutt.

Mannen kan være mer enn forvirret. Når vår forbitrelse legger seg, må det vurderes om mannen er syk. Han kan bære på en mental lidelse, også i medisinsk betydning. Hans forestilling om ?den islamske fare?; at muslimer legger under seg Europa og utraderer det europeiske vi kjenner, er en paranoid forestilling. Det uttrykker et slags forfølgelsesvanvidd. De som møter personer med paranoide forestillinger, kan kjenne symptomene igjen. Det er ?noe? som forfølger dem, kanskje en skrekkinngytende fare, en trussel de må bygge forsvar mot. Så ?mestrer? de det ved grandiose forestillinger om sitt eget jeg, i et selvbilde av storhetsvanvidd. Slikt kan pågå i flere år.

Syk eller ikke syk, i medisinsk betydning, er mannen totalt forvirret. Men visstnok ?intelligent?, blir det hevdet. Og i stand til de mest destruktive handlinger. Det går flere av hans ENGINE rundt. De trenger noen ?in-puts? og bekreftelser på at vrangforestillingene deres er korrekte. Blir disse tilstrekkelige giftige, ondsinnete og abnorme, kan den ?gale? gå over en grense. Han blir en Anders Behring Breivik.

Mannen står ikke alene. Han ?løftes frem? av strømninger i opinionen; de mørke, hetsende bemerkninger, de karikerte fremstillinger av ?fienden?; disse ?smutsige? muslimer; bærer de ikke håndgranater i turbanen, og har de ikke fem koner alle sammen? Forhåning og lettvinte vitser.

Du finner dem også dagspressen, som tillatte leserinnlegg. ?Ytringsfriheten? tillater dette. Skjønt nå ser vi begrensninger i den friheten: Breivik får ikke ytre seg.

Så hvorfor ikke begrense ytringer, og karikaturer, som underbygger Anders Behring Breivik? For grense må settes et sted. Under Anders Behring Breivik er det en sterkt strømning i tiden, du finner den på internett, med meninger som hans, uten ? så langt ? Breiviks perverse voldelighet. Den kan, som sagt, være sykelig betinget. Flere bør vernes mot den.

23570cookie-checkGalskapen er kommet til Norge