Spørsmål og Svar

Giftemål uten imam?

Spørsmål:

Trenger man en imam for å inngå et islamisk ekteskap? Kan en vanlig persjon vie paret, og blir det da gyldig?


Svar:

Det viktigste i islam er at en mann og en kvinne erklærer overfor hverandre, og for Gud, at man vil være mann og kone, i et ekteskap. Dersom man gjør det, med sant og rent hjerte, så er man gift og et ektepar, ifølge islam. (For dette trenger man egentlig ikke en tredje person.)

Men slikt blir ikke godtatt som et ekteskap, med dets lover og regler, i det norske samfunnet. Det er uten juridisk legitimitet, for å si det slik. Ekteskapet teller ikke, ifølge lovene. Det blir mer som er samboerforhold, uten annen gyldighet enn det. Men man har inngått et islamsk ekteskap.

Det beste er nok å gjøre dette offisielt, i en moske. Og i de større moskeene er det ofte en person som har myndighet etter norsk lov til å vie folk, så deres vigsel blir gyldig i samfunnet, på linje med annet inngått ekteskap. Uten dette står man tilbake kun med et “islamsk ekteskap”, ikke tellende i Norge.

Men dette kan jo deretter bli gjort offisielt og legitimisert ved for eksempel å gifte seg hos byfogden, i rådhuset (eller kanskje i en kirke, for den saks skyld, om kvinnen kanskje er kristen?), eventuelt som noen gjør, i en norsk ambassade i utlandet. Men husk noe som er viktig i et islamsk ekteskap, etter min mening, nemlig at man skriver en ekteskapskontrakt der partene noterer ned hva de synes er viktig, og hvilket plikter og rettigheter partene bør ha, og som så begge forplikter seg til å følge.

Viktigst er likevel dette: At man tenker seg om, vet hva man vil og er sann og ærlig i sitt hjerte, og at begge lover hverandre å være gode, kjærlige og respektfulle mot hverandre, og mot eventuelle barn. Måtte Gud så hjelpe.

Hilsen
Red.

22390cookie-checkGiftemål uten imam?