Spørsmål og Svar

Ramadan og fastetider

Spørsmål:

Assalam

Nå i sommertiden, blir fastetiden svært lang, fra før soloppgang til etter solnedgang hver dag, i svært mange timer, og i en hel måned. Og fastetiden blir lengre i neste års ramadan.

Hvilken tidsangivelse og ramadan-kalender bør man følge? Kan man for eksempel følge kalenderen for Mekka? Der er ikke dagene (fra soloppgang til solnedgang) så lange, og fasten vil bli kortere for oss? Profeten Muhammed (fred med ham) la vel tiden for faste i Mekka til grunn?


Svar:

Takk for spørsmål.

Jeg vil igjen si at spør gjerne noen mer skolerte enn meg. Men dette er noen relevante vurderinger:

Først, om når fasten begynner, og slutter, om dagen. Koranen sier: ?Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en sort i morgengryet. Hold så faste til natten faller på.? (2,187)

Fastetiden er altså fra morgendemringen, i god tid før selve soloppgangen, og til etter solnedgang. Det er Koranens påbud. Og påbudet synes å gjelde for det stedet der man bor.

Men kanskje kan det siste diskuteres, slik det antydes i spørsmålet som er reist? Ta følgende som eksempel: Hva med en person i Nord-Norge, med faste under midnattsolen: da er solen oppe natt og dag? Når skal han/hun faste? Noen imamer sier man skal faste etter tiden på det nærmeste sted der det er natt og dag, andre sier man kan følge fastetiden for Oslo, og noen sier: Følg fastetiden i Mekka.

Da kan det siste være referanse. Kan det gjelde i andre situasjoner også? Når dagene blir ualminnelig lange (og fasten spesielt tung)? Ting skal ikke være vanskelig for oss, det står også Koranen. Følger man fastetiden for dagene i Mekka, blir ofte ikke fastingen så lang.

Men som sagt: Spør en ledende imam. For dette er bare noen tanker. Og for øvrig finner du sikkert mer om slike spørsmål på nettet, der er også tider for fasten står, både for Norge og for Mekka.

Jeg har bare reflektert litt med deg, du som stilte dette spørsmålet. Selv tror jeg nok helst på faste ? fra tidlig morgengry til natten faller på, der hvor man selv bor. Men blir dette spesielt vanskelig, kan spørsmålet kanskje diskuteres?

Hilsen
red

22600cookie-checkRamadan og fastetider