Spørsmål og Svar

Hadith’enes rolle i islam

Spørsmål:

Assalam alaikum.

Jeg er litt forvirret når det gjelder hadith’enes rolle i forhold til Koranen. Har ikke vært muslim så lenge. Sånn som jeg oppfatter det så kommer Koranen først siden det er Guds ord og hadith’ene er mer for å forstå hvordan man skal leve etter Koranen og for å følge Profeten (fvmh) sitt eksempel. F.eks. at Koranen sier at man skal be og hadith forklarer hvordan man ber.

Har vært i flere diskusjoner tidligere om dette. Jeg klarer f.eks. ikke å se at det skal være dødsstraff for homofili, at folk som har vært utro skal steines eller at folk som forlater Islam skal henrettes. Når Koranen ikke nevner dette, så synes jeg det virker så brutalt å skulle basere dette på noe man ikke vet Gud har sagt klart og tydelig. Når Gud sier i Koranen at folk nesten kan tilgis for alt så er det vanskelig å forstå at mennesker skal være så opptatt av å opptre som dommere ovenfor andre.

Til og med når det er snakk om drap oppfordres folk til å ikke hevne seg selv om de har muligheten. Er også vers i Koranen som tyder på at det jeg nevnte har andre straffer enn dødsstraff og at de som tror og fornekter tro om hverandre ikke skal bli godtatt av Gud. Det er jo umulig å tro igjen hvis de skulle blitt drept første gang de fornektet tro. Men det kan hende jeg tar helt feil og bare tolker ting slik jeg ønsker at det skal være.

Hadde blitt veldig takknemlig for en oppklaring eller tanker om dette.


Svar:

Assalam alaikum

Takk for spørsmål.

Jeg er enig med deg, hadith’enes rolle i islam kan gjøre en noe forvirret. Jeg mener dette er riktig:

Profetens eksempel (fvmh) er viktig for alle muslimer! Det sier Koranen også. Profetens eksempel skal være uttrykt i hadith’ene. Men kan vi stole på det som nå oppgis å være «hadith’er»? Nei, vi kan ikke det.

Hundrevis av hadith’er ble konstruert om Profeten, mange for å tjene herskere etter Profeten. Noen muslimske grupper har laget samlinger av hadith’er som de mener er «riktige», og andre grupper har laget sine samlinger. Og de fleste opererer med «hadith’er» som de mener er «sterke» i troverdighet, «mindre sterke» eller «svake».

Når vi hører om et «hadith», kan altså ikke riktig stole på det! Prinsippet er riktig: Vi skal følge Profetens eksempel! Men vi vet ikke riktig hva som er pålitelige «eksempler» fra Profeten, og må være forsiktige med å legge vekt på det. Også fordi mye som oppgis å være «hadith» helt åpenbart ikke kan være riktig! Mange «hadith» strir mot fornuft, og også mot det Koranen sier. Vi må legge disse bort!

Koranen blir tilbake, den er opprinnelig og sann. Samtidig er det også mulig – og riktig! – å tolke formuleringer der. Koranen sier selv vi skal gjøre det! Og tilpasse det til tid og sted.

Håper dette svaret er til hjelp. Og når det gjelder Koranen, kan du kanskje finne noe nyttig her: www.koranenpaanorsk.no

Mvh
Red

29280cookie-checkHadith’enes rolle i islam