Spørsmål og Svar

Hva beviser mirakler?

Spørsmål:

Assalamo aleikum warehmatullahi wabarakatuh!
Det er en ting jeg ville spørre om. De kristne hevder at de kan bevise religionen deres er sann ved å utføre visse mirakler, slik som å helbrede en syk eller skadet. Er det mulig at de kan gjøre det? Viser det i så fall at troen deres er sann, eller betyr det bare at de er dyktige i magi, noe som er forbudt i Islam?

Jazakumullah khair!

Wasalaam.


Svar:

Intet menneske kan helbrede en syk eller skadet uten at Gud vil! Og Gud gir av Sin nåde som Han ønsker.

Om noen utfører et mirakel, bekrefter det ikke annet enn at Gud står bak. Og vi kjenner ikke Hans veier.

Men Profeten Muhammad ønsket en gang å henvende seg til Gud, med bønn om hva vi kan kalle et mirakel, for å vise at Islam er sann. Bakgrunnen var at en delegasjon kristne hadde oppsøkt ham i Medina, og påsto at at den sanne tro var kristendom.

De kristne hadde lest i en bok, kalt Al-Jami, som inneholdt kunnskap om alle profeter, at Adam hadde sett et skinnende lys omgitt av fire andre lys, og blitt fortalt av Gud at disse fem skulle bli hans etterkommere. Nå hadde de spurt seg om Muhammad kanskje kunne være det skinnende lyset.

Derfor oppsøkte de Muhammad, for å prøve hans tro mot deres egen.

Det ble enighet om å be Gud avgjøre hvilken tro som var sann. De kristne skulle møte, og Muhammad med noen utvalgte skulle møte, for å påkalle Guds dom. Muhammad kom med Ali, Fatima, Hassan og Hussain. Han sa Gud hadde gitt beskjed om det.

De fem sto under en kappe (og ble senere kalt Ahl Al-Kisa, kappens folk).

Da de kristne så dem, tenkte de på hva de hadde lest i Al-Jami. De ble overbevist om at Muhammad var det skinnende lyset. Så de trakk seg fra prøven og vedtok å underordne seg Muhammad.

Koranens vers 3,61 ble åpenbart i den anledning.

20790cookie-checkHva beviser mirakler?