Spørsmål og Svar

Hva sier sharia om gjengjeldelse for drap?

Spørsmål:

Jeg lurte på om dere kunne forklare for meg dette verset:
“O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female.” (2,178)


Svar:

Takk for spørsmål.

Jeg svarer med utgangspunkt i kommentarene til to engelske oversettelser av Koranen, nemlig oversettelsen til Yusuf Ali, og oversettelsen til Muhammad Asad (kommentarene til den siste finnes også på svensk, i oversettelsen til Mohammed Knut Bernstrøm).

Jeg tar det punktvis:

Ordet "retaliation" (gjengjeldelse) er ikke korrekt, og samsvarer ikke med det arabiske ordet (qisas). Meningen er slett ikke at man skal "gjengjelde" drap med drap (og vondt med vondt).

Verset mener å framheve prinsippet om likeberettigelse og jamstilling, samtidig med at tilgivelse og barmhjertighet skal tilstrebes. (Yusuf Ali)

I tidligere tider førte et drap til at hele stammer begynte å drepe hverandre, i blodhevn. Denne ENGINE "kollektivt ansvar" avvises. (Yusuf Ali og Muhammad Asad.)

Verset henspeiler på at det bør være "sammenheng" og "ekvilalens" mellom lovbrudd og straff. (Muhammad Asad)

Utsagnet mener å uttrykke dette: Det skal være "rettvis reaksjon", slik at: "… den frie mannen (skal stå til ansvar) for (drap på) en fri mann, slaven for (drap på) en slave, kvinnen for (drap på) en kvinne". Utsagnet må ikke tolkes bokstavelig og snevert. For hva om for eksempel en slave dreper en fri mann, da har ikke verset noen verdi? (Muhammad Asad)

Koranen sier andre steder at et drap kan besvares med annet enn drap (se: 4,29), så verset over dreier seg ikke om "retaliation", som noen pålagt "gjengjeld".

20280cookie-checkHva sier sharia om gjengjeldelse for drap?