Spørsmål og Svar

Hvem har bodd i Palestina?

Spørsmål:

Salam!
Jeg har noen spørsmål til konflikten i Midtøsten mellom Israel og palestienerne. Det er mange som spør meg gang på gang slike spørsmål.

Palestina har aldri vært en stat før, men et britisk mandat som ble opprettet etter 1vk. av restene av det ottomanske imperium. Så hvorfor skal de har rett på Israel? Landet som senere ble kjent som Palestina, ble opprinnelig kalt Kanaan, og var en region som bestod av små bystater. Disse ble fra tid til annen vasaller av den mektige egyptiske naboen i sør eller hitittene. Jeg sier region fordi Kanaan aldri ble noen egentlig stat.

Jødene bosatte seg i Kanaan etter å ha blitt forvist fra Egypt. De fleste tidfester dette til det trettende århundret f.Kr. Etter å ha kommet til Kanaan opprettet de en konføderasjon av klaner, og opprettet senere de bibelske kongedømmene Israel og Judah, og det postbibelske kongedømmet Judea. Det er verdt å merke seg at Israel-Judah-Judea var det nærmeste en har kommet en nasjonalstat i “Palestina” før opprettelsen av staten Israel.

Etter den romerske erobringen ble Judea en del av Romerriket. Det er først nå navnet Palestina dukker opp; etter det mislykkede opprøret ved Bar Kokhba, bestemte keiser Hadrian at landet skulle bytte navn til Palestina (sannsynligvis for å knekke deres nasjonale identitet, i den grad en kan snakke om en slik på det tidspunktet).

Senere ble Palestina en del av det Østromerske riket, og var også en kort tid en del av Perserriket. I år 638 ble Palestina erobret av an arabisk kalif, og ble en del av det arabisk-muslimske imperiet. Araberne hadde ikke noe navn på dette territoriet, og tok derfor det gresk-romerske navnet (oppr. Palastina).

Det er verdt å merke seg at landet på dette tidspunktet ikke var etnisk homogent, men bestod av mange etniske grupper. Imidlertid var det mange av den blandede befolkningen som konverterte til Islam, og som ble undersåtter av kalifen i Damaskus (og senere Bagdad). Men det ble ikke noen uavhengig nasjonalstat, og utviklet ikke noen enhetlig kultur eller identitet.

I 1099 ble Palestina erobret av kristne korstogsfarere, og har til denne dag aldri vært under arabisk styre. Korsfarerriket var politisk uavhengig, men det utviklet seg aldri noen enhetlig nasjonal identitet. Etter å ha vart i mindre enn hundre år ble “Det hellige land” en del av Syria; først under mamelukkene, og deretter under de ottomanske tyrkerne.

Det ottomanske imperiet kollapset etter 1. verdenskrig, og Palestina ble deretter et britisk mandat.

Poenget er at Palestina hele tiden har blitt bebodd av forskjellige folkegrupper og med forskjellige religioner. Araberne kom først på banen med erobringen i 638, og hadde kontrollen kun frem til 1099. Så hvorfor skal palestinerne få noen særrett på et slikt tradisjonelt flerreligiøst samfunn? Kan du være så snille og hjelpe meg med det!

Jeg har prøvd å lete om landet Palestina og historien på bibloteket, leksikon, osv, men finner ikke noe svar, bare om Israels historie og hvorfor de har rett på landet Palestina! Håper virkelig du kan hjelpe meg, og tusen takk.


Svar:

Assalam.

Noen punkter til svar:

Du bruker det meste av ditt innlegg til å fremlegge at palestinerne ikke har rett til en egen stat fordi de ikke kan vise til en uavhengig stat i området (Palestina) tidligere. Det er etter min mening ikke noe argument. En rekke stater er etablert av folkene i forskjellige områder av verden (f.eks i Afrika) uten at det fantes suverene stater der tidligere. Men det har over tid pågått en historisk prosess, der folkene har utviklet en nasjonal identitet, ofte betinget i sosiale, politiske og kulturelle forhold, og de har stilt krav om uavhengighet. Dette krevet er gitt internasjonal legitimitet, f.eks. av FN.

Således har FN f.eks. ved resolusjon 3070 (XXVIII) fordømt slike «som ikke anerkjenner retten til selvbestemmelse og uavhengighet for folk, og spesielt for folkene i Afrika som fortsatt er under kolonial dominans, og det palestinske folket.»

FN har videre i f.eks. resolusjon 3236 (XXIX) erkjent "at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse i samsvar med FNs Charter", og har bekreftet "det palestinske folkets umistelige rettigheter i Palestina, inkludert retten til selvbestemmelse uten fremmed innblanding (og) retten til nasjonal uavhengighet og suverenitet…"

I dette ligger retten til en egen stat.

 

Til spørsmålet om hvem som i århundrer har bebodd Palestina, og følgelig har retten til landet, kan følgende anføres:

«Sannheten er at palestinerne har bodd i samme området på Middehavets østlige kyst siden eldgammel tid. Deres forfedre var kaananittene, men det er fra filisterne at det som senere ble kalt Palestina har sitt navn. På arabisk heter landet Filastin. Området ble styrt av hva som synes være en endeløs rekke av erobrere, inkludert ottomanske tyrkere, som hadde kontrollen fra det 16. århundre fram til første verdenskrig. Deretter var det England som i 30 år styrte Palestina, som inkluderte det nåværende Israel, Jordan, Vestbredden og Gaza, ved et mandat fra Nasjonenes Forbund.» (Time, 14.04.80)

«Araberne i Israel er i hovedsak etterkommere av de opprinnelige innbyggerne i landet. Etter den arabisk-islamske erobringen i det 7. århundre antok de arabisk språk og kultur og de fleste ble muslimer.» (Area Handbook for Israel. U.S. Government Printing Office, 1970, s. 68.)

Jo, det har alltid bodd jøder i Palestina. Men i hundrevis av år har de vært et lite mindretall. Ofte har de flyttet til Palestina, det hellige landet, av religiøse grunner.

Slår du f.eks. opp i en gammel reisehåndbok kan du finne dette omtalt slik: "De jøder som bor i Palestina er fremmede. De har kommet hit fra nesten hvert eneste land i verden. De bor nesten utelukkende i de fire hellige byene Jerusalem, Hebron, Tiberias og Safed, og er neppe flere enn 12.000 stykker." (Handbook for Travellers in Syria and Palestine, Murray, London 1868.)

"Jødisk liv (i Palestina, vår anm.) var nesten bare avgrenset til byene. De viktigste sentra for jødisk liv var Jerusalem, Tiberias, Safed og Hebron. (…) Ved begynnelsen av det 19. århundre var antall jøder i landet anslått til 10.000." ("Facts about Israel", utgitt av det israelske utenriksdepartementet, Jerusalem 1973.)

Rundt hundre år senere (1918) bodde fortsatt bare 56.000 jøder i Palestina, til tross for en økende jødisk innvandring. Det store flertallet (92 %) var arabere, muslimer og en del kristne. (Government of Palestine: A Survey of Palestine 1945-1946, s. 144.)

Konklusjon: Palestinerne har rett til sin egen stat! De har i hundrevis av år (alltid?) utgjort det store befolknings-flertallet i landet.

20180cookie-checkHvem har bodd i Palestina?