Spørsmål og Svar

Hvorfor blir ikke Ahmadiyya-muslimer akseptert?

Spørsmål:

Hvorfor blir ikke Ahmadiyya-muslimer akseptert?


Svar:

Takk for spørsmålet.

Ahmadiyya er en sekt som ble grunnlagt av Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) fra Punjab. Han hevdet at han selv var mahdi, en person som vil framstå ved tidens slutt for å skape rettferdighet på Jorden. Videre hevdet han å representere Jesu gjenkomst. Han skal også ha ment å være tilknyttet guden Vishnu.

Tilhengerne delte seg i to da han døde, Den mest kjente gruppen kalles Qadiani, etter Qadian, stedet der Mirza ble født. Gruppen ser på Mirza som profet. Mens Koranen sier at Muhammad var den siste profet.

Qadiani mener at Mirza var en "manifisterende profet", men ikke en "lovgivende profet". De lager derved et skille, som likevel opphøyer Mirza.

Qadiani ledes i dag av en person med tittel "Messias` stattholder" (khalifat al-Masih). Gruppen har egne tolkninger av islamske doktriner. Qadiani er avvist av muslimene, og flere religiøse rettsinstanser har slått fast at qadiani ikke er muslimer.

Dette er hva jeg har lest (i The Concise Encyclopedia of Islam, London 1989.) Men jeg kan ta feil.

20720cookie-checkHvorfor blir ikke Ahmadiyya-muslimer akseptert?