Palestina og Israel

Illusjoner og feil om Israel

”Hva er det med Israel?” spør John Solsvik i en kronikk i VG, 28. november. Og så gjentar han de gamle illusjoner og feilinformasjoner om Israel, som at staten er et ”demokrati”, at Israel ”garanterer menneskerettigheter”, og så videre.


Men det er uriktig, dessverre. La meg bare ta dette:

Israel er et ?demokrati?.
Det er ikke riktig. Israel er demokratisk ? for jøder. De som ikke er jøder, og i Israel betyr det først og fremst palestinere, har ikke de samme rettigheter. De er diskriminert på en rekke områder, av grunnleggende betydning for deres liv. Det gjelder i forhold til bolig og arbeid, ved at 92 % av jorda i Israel er eiet av staten, og blir administrert av Den israelske landmyndighet etter reglene til Jødisk Nasjonalfond. De regler nekter (eller begrenser sterkt) enhver som ikke er jødisk, retten til å bo, åpne forretningsvirksomhet og ofte også arbeide på denne statlige jorda. Palestinerne er diskriminert på en rekke andre områder, og klarest når det gjelder ?Loven om tilbakevending?. Den lov gir enhver person som offentlig er godkjent som ?jøde?, automatisk rett til å slå seg ned i Israel, motta statsborgerskap og få tilgang til en rekke økonomiske fordeler. Palestinere, og andre har så visst ikke den retten. Palestinske flyktninger, med røtter i landet fra hundrer av år tilbake, nektes muligheten til å vende tilbake, mens polske, russiske og amerikanske jøder, uten noen slike røtter, gis ?rett? til ?tilbakevending?.

Israel «garanterer menneskerettigheter».
En stat som er basert på rettigheter for én befolkningsgruppe, og som systematisk diskriminerer en annen, garanterer ikke menneskerettighetene. Ta de palestinske flyktningene som eksempel ? de ble drevet ut da Israel ble til. Og det skjedde nettopp for å sikre eksklusiviteten til den nye staten. Flyktningene skal kunne vende tilbake ? det er deres menneskerett! Men Israel nekter dem den retten, den skal true statens karakter. Vil det kunne gi fred?

Veier til fred.
Solsvik mener «avkristning» kan være en årsak til kritikk som rettes mot Israel. Jeg vil vise til et jødisk standpunkt. Det fremmes av min venn, Rabbi Yisroel Dovid Weiss, talsmann for Naturei Karta, en anti-sionistisk jødisk gruppe: ?I hundrer av år levde jøder og palestinere i fred. Det er vårt mål at disse tidligere tider med fred skal følges av fremtidige tider med fred. Men det er vår overbevisning at dette ikke vil være mulig inntil de religiøse og derved moralske onder ved sionismen (det ideologiske grunnlaget for Israel, min anm.) er blitt innrømmet og omgjort.?

25250cookie-checkIllusjoner og feil om Israel