Kort Nytt

Jøder som «forsvant» fra Irak

David Hirst, i boka The Gun and the Olive Branch


I Klassekampen 21. august finner vi en to-siders artikkel med tittel «Da jødene forsvant fra Irak». Det refereres til storpolitiske forhold, og «opptøyer mot jødene i Bagdad», som «representerte slutten på den fredelige sameksistensen mellom jøder og muslimer i Irak». Men i det totalet bildet hører også dette med:

Sionistiske jødiske agenter ? under dekke av å være arabiske ekstremister – kastet bomber mot jødiske møteplasser i Bagdad for å få jøder til å emigrere til Israel! Etter den første bomben, under den jødiske Passover i april, 1950, søkte tusentall jøder om å forlate Irak; etter den neste, mot et sted med mange jøder, søkte flere; og etter den tredje bomben, utenfor Masuda Shemtov synagogen, spredte det seg en allmenn oppfatning blant jøder om at det var «bedre å forlate Irak mens det ennå var tid». Alt som ble tilbake av 130.000 jøder som forlot hjem, eiendeler og en eldgammel arv var bare 5.000 «sjeler». Dette ifølge David Hirst, i boka The Gun and the Olive Branch (s.157).

?Den forbausende sannhet? ? skriver David Hirst ? «var at bombene som terroriserte det jødiske samfunn, hadde vært sionistiske bomber». Artikkelen i Klassekampen burde ha omtalt det.

28580cookie-checkJøder som «forsvant» fra Irak